Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Új belépők számára az érdekeltségi hozzájárulás 399.905 forint

2016.09.12 20:54

Az új belépők számára az érdekeltségi hozzájárulás 399.905 forint

A lakástakarék pénztári szerződéssel nem rendelkező, és az érdekeltségi hozzájárulásukat nem teljesítő tulajdonosok miatt, az ő érdekeltségi hozzájárulásuk mértékének módosításáról – 399.905 forint/érdekeltségi egységre történő növeléséről - döntött a legutóbbi rendkívüli taggyűlés. A 7/2016.(VI.22.) határozat a Víziközmű-társulat alapszabályának V. fejezetét nagyobb részben megerősítette, részben a következők szerint módosította:

Azon természetes személy tagok esetében, akik víziközmű-társulatra engedményezett lakás-előtakarékossági szerződéssel nem rendelkeznek (ideértve azon eseteket is ha a megkötött előtakarékossági szerződésük a futamidő alatt bármely okból megszűnik, valamint, ha az előtakarékossági befizetéseik legalább hat havi elmaradást mutatnak), valamint jogi személyek és más szervezetek esetében, akik érdekeltségi hozzájárulásukat 2016. június 30. napjáig nem teljesítették és 2016. június 30. napjáig igényt nem jeleztek, kérelmet nem nyújtottak be a víziközmű-társulathoz, az érdekeltségi hozzájárulás összege 399.905.-Ft/érdekeltségi egység, amely összeget a Társulat ez irányú értesítése alapján kell megfizetni a társulat számlájára.”

A fentiek értelmében a társulatunkhoz most forduló új tagok számára az érdekeltségi hozzájárulás mértéke: 399.905 forint.