Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Tulajdonosi nyilatkozatok szükségesek a vízjogi engedélyezéshez

2016.10.16 20:39

A csatornázásból kimaradt területek „B” programban történő bevonásához a magántulajdonokon történő házi bekötések csatornafektetéséhez – amennyiben a gerincvezetékre történő csatlakozást nem magánberuházásként (saját finanszírozásban) akarják megépíttetni – nélkülözhetetlen a szolgalmi jog bejegyzése.

Korábban a magánutakat a tulajdonosok átadták önkormányzati tulajdonba, hogy közcsatornát lehessen ott építeni. A befejező programban viszont inkább olyan, úgynevezett nyeles telkek vannak, ahol az egyes ingatlanok nem az utcáról, hanem például osztatlan közös magántulajdonban lévő területről közelíthetőek meg. Ezekben az esetekben minden tulajdonosnak hozzá kell járulnia a szolgalmi jog bejegyzéséhez.

46 ingatlantulajdonosnak küldött a társulat levelet, hogy járuljon hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez. A kiértesítéseket 38 esetben már átvették, a többi tértivevény még nem ért vissza. Öt ingatlantulajdonos már vissza is küldte a nyilatkozatot. A nyilatkozóknak az együttműködésért külön köszönetet mond a társulat, és egyben kéri a többi tulajdonost, minél előbb nyilatkozzanak, mert nélkülözhetetlen a vízjogi engedélyezéshez.