Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Társulatunk 2015. évi munkájáról számokban

2016.02.13 08:04

A Társulat 2015. évi munkájáról számokban

Diósd Város Víziközmű-társulatának Intéző Bizottsága 4 ülésen 19 döntést hozott, Taggyűlése 2 alkalom került összehívásra, munkájuk eredményeként 18 határozat született.

A társulat Irodájának dolgozói folyamatosan fogadják, tájékoztatják és segítik a hozzájuk személyesen és telefonon forduló társulati tagokat. Az elmúlt évben két esetben küldtek egyenlegközlő levelet. Az általuk kezelt irat anyag: 2138 db iktatott levél.

A társulat alapfeladata gondoskodni az önrészek összegyűjtéséről, és az összegek továbbításáról. Az LTP-s tagi befizetésekből 2015. december hónapban 13.183.020,- Ft-ot utalt át a Fundamenta felé.