Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Tanulmányterv és kiviteli terv a „B” programban

2016.11.13 15:31

Diósd Város Víziközmű-társulat megrendelésére két terv is elkészült. 

Diósd 2016 konzorcium (Unitef '83 Zrt., Enviro Kft., Alba Geotrade Zrt.) készítette el „Diósd város jelenlegi felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata, javaslattétel kapacitásnövelésre tanulmányterv”-ét mely geológiai, hidrogeológiai és fakadóvizek és források, forrásfoglalások vizsgálatát foglalja magában. A tanulmányterv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek a jövőre nézve a felszíni vizek rendezéséhez irányadóak. Olyan vízgyűjtő területeket is magában foglal, amelyek túl mutatnak Diósd határain, mint a Törökbálint felőli M0-s út vízgyűjtő területe, valamint a Diófasor és Római-árok Érd irányába mutató csapadékvíz levezető rendszer. A végrehajtására egy későbbi időpontban, remélhetőleg pályázati úton elnyerhető támogatásból kerülhet sor, mivel a jelenlegi programban anyagi fedezet hiányában nem tud megvalósulni.

Az Unitef '83 Zrt. készítette el „Az Érd és Diósd szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítási projektből kimaradt csatornaépítési munkálatok Diósd vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv első ütem”-ét, mely 5 diósdi utcát ölel fel. A tervezői szerződés értelmében a tervező feladata a közműegyeztetések lefolytatása, melynek során két probléma nehezíti vagy lehetetleníti el két utcában a gerinccsatorna megépítését. A probléma egy megörökölt állapot, ami több évtizeddel ezelőtt keletkezett. Ugyanis az 1970-es, '80-as és '90-es években kialakított utcák esetében leginkább csak a közlekedési szempontokat vették figyelembe. Arra nem volt senki tekintettel, hogy a magyar szabványban előírt, közművek fektetéséhez kötelezően betartandó védőtávolságokat figyelembe vette volna.

Ilyen a Hársfa utca, ahol a meglévő gázvezeték miatt nincs meg a kellő védőtávolság, így jelenleg szennyvízcsatorna oda nem építhető, és az ott lévő ingatlanok ellátatlanok maradnak. Megoldást csak az jelenthet, ha a közművek elhelyezkedése valamilyen ok miatt megváltozik, vagy az utca kiszélesítésére sor kerül, viszont ezek túl mutatnak a Víziközmű-társulaton.

Hasonló probléma merült fel a Géza utcánál is, ott nem közművet, hanem magántulajdont érint a gerinccsatorna fektetési helye. Tulajdonosi beleegyező nyilatkozat hiányában a társulat tehetetlen, ezért egyeztetéseket kezdeményezünk. Amennyiben a tulajdonos nem adja meg a hozzájárulását, a Géza utcai ingatlanok is ellátatlanok maradnak.