Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Tájékoztatás szakértői szerződésről, hátralékról és túlfizetésről valamint útkarbantartásról

2018.04.18 02:07

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

A társulat munkájának jogszerű lezárásához, az elszámolás speciális feladatainak elvégzéséhezszakértői ismeretekre van szükség - tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

A víziközmű-társulat 2018. évben az elszámolással kapcsolatos tevékenységét végzi az irodai dolgozók folyamatos munkájával. Ugyanakkor az elszámolás speciális feladatainak végzésére szakértői szerződést kellett kötni, mivel különféle gazdasági és jogi vonzatú szakértői ismeretekre van szükség a társulat munkájának lezárása során. A víziközmű-társulatok megszűnéséről az 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvény 44/A. § (1) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy a társulat akkor szűnik meg, amikor az alapszabályban meghatározott közfeladatát megvalósította és az elszámolási eljárást befejezte. A víziközmű-társulat megszüntetéséről, az elszámolási eljárás lefolytatásáról a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) kormányrendelet tartalmaz részletes iránymutatást.

Az elszámolási eljárás 2018 évben befejeződik, ami nem jelenti azt, hogy mindenki maradéktalanul teljesítette és teljesíteni fogja az önrészfizetési kötelezettségét. Vannak olyan szerződések, amelyeknél a kiutalás megtörtént, de az önrész nem lett teljes mértékben befizetve, illetve vannak később kötött, még nyitott szerződések, amelyek teljesítése még folyamatban van. Ez úton is felhívnám mindenkinek a figyelmét, akiknek aktuálisan fennálló fizetési kötelezettsége van, hogy fizessen, mert a hátralékokat az Önkormányzatnak be kell hajtania.

Ugyanakkor önrészüket átutalással törlesztő tagjainkat arra szeretném kérni, ne feledkezzenek meg a törlesztő részletek figyeléséről, mert számos esetben túlfizetés keletkezett. A túlfizetések kezelése a társulatnak külön munkát, bőséges többletadminisztrációt okoz. Az érintetteknek egyénenként kell levelet írni, majd az önrészen felüli túlfizetéseket vissza kell utalni.

Több lakossági jelzés, kérelem érkezett társulatunkhoz a csatorna nyomvonala fölötti utak állapotával kapcsolatosan. A szennyvízcsatorna alapberuházásával összefüggő munkákkal kapcsolatos hibakijavítási időszak lejárt. A szennyvíz-beruházás vagyonátadása 2017. év végén megtörtént, a csatornahálózatot - és annak környezetét, a helyreállított utakkal egyetemben - az önkormányzat a megfelelő műszaki tartalommal átvette. A fenntartási feladatokat a tulajdonosnak kell ellátnia. Amennyiben olyan károsodás keletkezik az utakon, amely valamely közmű hibájából ered, azért a közműszolgáltató tartozik felelősséggel, neki kell a meghibásodás okát megszüntetnie, és az út eredeti állapotát helyreállítania. A felszíni csapadékvizek folyása által okozott kimosások, megrongálódások, teherviselő-képesség csökkenések az útfenntartó feladatkörébe tartoznak, azaz az önkormányzatnak kell útkarbantartás keretében orvosolnia az ilyen problémákat. Az utakkal kapcsolatos bejelentésekkel a Polgármesteri Hivatalhoz kell fordulni.