Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Tájékoztatás a tagi befizetésekről és a lejárt futamidejű LTP-s szerződések kiutalásáról

2017.10.23 13:58

A Társulat Intézőbizottsága 2017. szeptember 20. napján 17.00 órai kedettel tartotta meg 2017. III. negyedéves ülését. Az IB tagok miután megszavazták a meghívó szerinti napirendet, tájékoztatást kaptak a tagi befizetésekről, a „B” program befejezéséről, valamint a vagyonátadással és elszámolási eljárással kapcsolatos tennivalókról tájékoztat Sohajda Lajos a társulat IB elnöke

A Társulat tanácsadó szervezete ismertette a 2017. június 30-ig tartó tagi befizetések és a szerződéses állomány statisztikáját, melynek értelmében az LTP-s tagok fizetési morálja továbbra is magas színvonalú. A lejárt futamidejű LTP-s szerződések állami támogatással megnövelt kiutalása a hatályos előírásoknak megfelelően nagy számban elkezdődött, ezek adatfeldolgozása folyamatos. Az iroda számára kihívás a Fundamentával történő egyeztetés, a cég folyamatos belső változásai miatt. Az egyéb magán befizetők fizetési készsége eredményesebb, mint az elmúlt időszakban volt, ugyanakkor a hátralék nagyobbik része a magán befizetők távolmaradásának tudható be.hajda Lajos IB elnök emlékeztette az IB tagjait, hogy a víziközmű-társulat az elmaradt befizetésekről 2015 augusztusában tett jelzést az önkormányzat felé, és kérte az adózási jogszabály szerint a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedését, és annak negyedévenkénti utalását a társulat bankszámlájára. Az önkormányzat a korábbi behajtások összegét 2015 decemberében át is utalta társulatnak, amelyhez nem csatolta a befizetők beazonosításához szükséges adatokat, dokumentumokat. Az Elnök javasolta, hogy a Társulat az elmaradt befizetésekről ismételten küldjön tájékoztató levet a az Önkormányzat Jegyzőjének. A javaslatot követően az Intéző Bizottság úgy határozott, hogy a Társulat az elmaradt befizetésekről ismételten tájékoztatja az Önkormányzat Jegyzőjét, egyben kéri a befizetett összegek negyedévenkénti átutalását, és a befizetések/behajtások beazonosításához szükséges adatok megküldését.