Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Szolgalmi jogi tervek készíttetése a „B” program keretében

2017.02.16 17:22

A „B” programban megvalósuló szennyvízelvezetés olyan területeken is szükséges, ahol magánterületet érint a csatorna nyomvonala. Ezekben az esetekben tértivevényes leveleket küldtünk ki a tulajdonosoknak, és hozzájárulásukat kértük a beruházás megvalósításához. Több esetben többszöri postázásra volt szükség, hogy a tulajdonosokat elérjük. Ahol kellő időben és kellő formában visszajeleztek, ott problémamentesen megvalósulhat a csatornaszakasz tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése. Viszont azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos nem adott nyilatkozatot, ott a tervezőkkel szolgalmi jogi terveket kellett készíttetni, ami aztán hatósági szolgalmi jogi eljárásban folytatódik. A társulatra ez komoly többletfeladatokat rótt.