Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Részletesen a „B” programról

2014.10.28 09:49

Víziközmű-társulat tájékoztatója

 

Sohajda Lajos Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke a csatorna-beruházást követő „B” program megvalósulási fázisairól, az eddigi lépésekről, a jelenleg folyó munkákról, és a közeljövőben várható kivitelezésről ad tájékoztatást.

 

A „B” program közreműködői

A program során szorosan együttműködünk a csatorna-beruházást lebonyolító érdi PIU Szervezettel, Diósd Város Polgármesteri Hivatalával, valamint Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató (ÉTCS) Kft-vel.

A „B” programmal kapcsolatos pályáztatási feladatokat az Ész-Ker Kft, a tervezési feladatokat a Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft látja el. A kivitelezési feladatokra 2014. szeptember 23-án keret-megállapodást megkötésére került sor a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Duna Aszfalt Nyugat-Magyarországi Területi Igazgatóságával.

 

A kiviteli tervek részben elkészültek, a műszaki kidolgozásuk folyamatban

A „B” programhoz kapcsolódó tervezési munkákat közösen tekintette át és egyeztette a beruházásért felelős PIU Szervezet, Diósd Város Polgármesteri Hivatalának vezetői és Diósd Város Víziközmű-társulat elnöke.

A tervek az alábbi területekre terjednek ki:

  • Gyár utcának a 7. számú főközlekedési út és a Muskátli utcai útkapcsolat közötti szakasza útépítési, vízépítési és forgalomtechnikai kiviteli tervei;
  • Kölcsey Ferenc, Bajcsy Zsilinszky és Tóth Ilona utcák nyíltárkos előre gyártott beton elemes csapadékvíz elvezetése kiviteli tervei;
  • A Diófasor utcai pataknak, mint nyílt vízfolyásnak meglévő mederburkolata elbontását, és új megfelelő áteresztő képességű meder elemekkel való kiváltását, továbbá cca. 3000 m3 térfogatú szikkasztó-párologtató medence építése három megvalósítási ütemére vonatkozó kiviteli tervei;
  • Homokbánya utca, Petőfi utcát érintően, a Petőfi Sándor utca Dózsa György utca – Homokbánya u. közötti szakaszán meglévő nyíltárkos szakasz, valamint a meglévő zárt csapadékvíz elvezető szakasz áttervezését tartalmazó, továbbá a Homokbánya utcát érintően a Petőfi Sándor utca –Pacsirta utca közötti meglévő zárt csapadék elvezető csatorna átépítését tartalmazó tervek;
  • Radnóti utca csapadék elvezetés kiviteli terv;
  • Muskátli utcai útépítés, csapadék vízelvezetés, forgalomtechnikai kiviteli tervek, a 7. számú főközlekedési út körforgalmi csomópontja, és a Gyár utcai útkapcsolati szakasz között nyíltárkos vízelvezetéssel egyoldali útpályaeséssel tervek.
  •  

A Csapágy Gyár egykori – csatornázott - ingatlanjainak helyzete

A régi szennyvízvezetékre történt korábbi házi-bekötések megszüntetése, átforgatása a gyár környéki, zömében ikerházas ingatlanokat érinti. A felmérés 72 ingatlanra vonatkozóan megtörtént, sőt kiegészült a Duna, Patak és József Attila utcai nem ikerházas, de régebben csatornázott ingatlanok csatornabekötéseinek feltárásával. Ezt követően szám szerint még 10 ingatlannal bővült a lista. Az ütemterv szerint érintett 82 ingatlanra vonatkozóan a tervezés október 10-ig készül el, és a kivitelezési árajánlatokat október 15-ig kéri be a program pályáztatásaiért felelős Ész-Ker Kft. Remélhetőleg nem lesz csúszás, az ajánlattételek elbírálása október 31-re megtörténik, és november 1-én elkezdődik a kivitelezés. Ezt az időpontot halogatni nem lehet, hisz a téli fagyok beköszöntével bizonyos földmunkák elvégzése nem lehetséges.

A Tó utca József Attila és Kölcsey utcák közötti szakaszán a betoncsatorna állapotát fel kell mérni és ki kell értékelni. Ezt a feladatot az ÉTCS végzi.