Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Rendkívüli taggyűlés összehívására készülünk

2018.06.20 18:20

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

Az elszámolásra történő felkészülés része az önrészüket teljes mértékben teljesítő tagok ügyiratainak lezárása, archiválása és irattározása, a többletbefizetések visszautalása, és az elmaradásban lévők kiértesítése – tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

Az iroda munkatársaira még a nyári szabadságolásokat is terhelő, kötelező feladatok hárulnak. Nevezetesen az elszámolásra történő felkészülés keretében a csatornaberuházás önrészét szabályosan befizető tagok ügyiratait le kell zárni és archiválni kell. Az archiválást követően irattározás történik, melynek tényleges, fizikai helyét még az önkormányzattal egyeztetni kell.

Külön intézkedni kell azon tagok esetében, ahol többletbefizetés történt, és visszautalásra kerül sor. Néhány olyan ingatlan is van, ahol műszaki okok miatt nem lehetett kiépíteni a szennyvízcsatorna bekötését, ott a már befizetett önrész visszautalásáról kell gondoskodni. A pénzügyi elszámolásban elmaradottak kiértesítése - több, mint 350 levél postára adásával - megtörtént. Az elmaradások néhány ezer forinttól húszezer forintig terjednek. Az önrészüket példásan fizető tagok precíz fizetési hajlandóságát megköszönve és méltányolva, mindenkinek helyt kell állnia a szerződésben vállalt kötelezettségéért. A kiértesítésekre mindössze néhány észrevétel érkezett, a befizetéseket a többség vállalja, hisz ezekben az esetekben nem szándékos távolmaradásról, hanem a befizetések valamilyen okból történ elcsúszásáról van szó. Köszönet jár nekik is az együttműködésükért, és a városunk életében meghatározó nagyberuházásban vállalt felelős magatartásukért. Tájékoztatjuk azon társulati tagjainkat, akik a tagi befizetéssel kapcsolatban levelet kaptak, hogy a társulat számlaszámában elírás történt, a helyes számlaszám: 64800042-10406823.

A társulatnak a következő hetekben fel kell készülni a soron kívüli intéző bizottsági ülés megtartására. Erre azért van szükség, mert a küldöttek közül néhányan bejelentették kiválási szándékukat. Nekik a több éven keresztül végzett munkájukért köszönet jár, viszont a társulat szabályos működéshez a küldöttek pótlása szükséges. Az IB tesz majd javaslatot az új tisztségviselőkre a küldöttgyűlésnek. Az intéző bizottságnak át kell tekintenie a beruházás megvalósításához igénybe vett pénzügyi eszközöket, a hitelkeretet össze kell vetni a törlesztett hitel összegével, és amennyiben az egyenleg nulla, javaslatot kell tennie az elszámolás megkezdésére. A közeljövőben rendkívüli taggyűlést kell összehívni, melynek kiemelt napirendi pontja az alapszabálymódosítás lesz, a küldöttek változása miatt. Ugyanakkor a taggyűlésen az elszámolási eljárással kapcsolatos ügymenet egyeztetésére is sor kerül majd, és annak alapján a harmadik negyedévben tartandó taggyűlésen – ha a pénzügyi egyenleg megengedi – várhatóan döntés születik az elszámolási eljárás induló napjáról.