Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Önrész megfizetésével kapcsolatos társulati határozatok

2015.11.21 08:09

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző Bizottságának 15/2014.(IX.22.) számú határozata:

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző Bizottsága úgy dönt, hogy a szennyvízelvezetési program kivitelezésének kezdő napját követő időszakban a tagok által birtokolt ingatlanok helyrajzi számait is érintő változások esetében – a helyi adottságokra tekintettel - következő eljárásmódokat alkalmazza az fizetésével kapcsolatban:

  1. Az érdekeltségi egységgel kapcsolatos tagi kötelezettség az előkészítési időszakban megkötött szerződések esetében a Társulat megalakulásának napjával 2008. 09. 05-vel kezdődött.

  2. Azokban az esetekben, amikor előszerződés megkötésére nem került sor az első hivatalos kiértesítés, és a helyi sajtóban való közzététel napjával kezdődik a tagi kötelezettség.

  3. Azokban az esetekben, amikor a 1 és 2 pontokban megjelölt időpontok után az ingatlan megosztásra kerül, ez által új érdekeltségi egység keletkezik, az ingatlan megosztását jóváhagyó önkormányzati határozat jogerőssé válása időpontjában kezdődik tagi kötelezettség az új helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.

  4. Azokban az esetekben, amikor a 1 és 2 pontokban megjelölt időpontokat követő időszakban az ingatlanok összevonására került sor, és azt az ingatlan tulajdonosa a Víziközmű-társulathoz a kivitelezési munkák megkezdése - 2011. szeptember 12. - előtt hiteles, I. fokú építési hatóság által jóváhagyott dokumentummal bejelentette, az összevont új helyrajzi számú ingatlan után egy érdekeltségi egység fizetendő.

  5. Azokban az esetekben, amikor a 1 és 2 pontokban megjelölt időpontokat követően, és a 2011. 09. 12. napját meghalódó időszakban került sor az ingatlanok összevonására, az érdekeltségi egység után járó tagi önrész az eredeti helyrajzi számú ingatlanok szerint fizetendő, ha csatorna házi bekötése is elkészült, és az ingatlanokon a tisztító idomokat is elhelyezték.

  6. Amennyiben az 5 pont szerinti állapot nem áll fent, a tisztító idomot az összevont ingatlanon a tulajdonos bejelentése alapján csak egy telken kötötték be, abban az esetben az összevont ingatlan után kell egy tagi önrészt megfizetni a tulajdonos által.

 

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző Bizottságának 19/2015. (IX.30) számú határozata:

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző Bizottsága úgy dönt, hogy az érdekeltségi területen lévő ingatlanok esetében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésétől csak abban az esetben tekint el (csak abban az esetben engedélyez mentességet), ha az adott ingatlan hiteles forrásból beazonosítható és a beruházást megvalósító önkormányzati határozattal alátámasztja, hogy a későbbiekben semmilyen igénnyel nem lép fel a víziközmű-társulattal szemben az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése okán.