Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Önök megkérdezték – az IB elnöke megválaszolta

2014.08.12 19:07

Több kérdés fogalmazódott meg a társulati tagokban az iroda tevékenységével és a házi bekötésekkel kapcsolatban, valamint egyéb, csatornázással összefüggő témában.  Csokorba szedtem párat, és feltettem Sohajda Lajosnak, Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnökének.

 

Elkészült a csatornahálózat, hamarosan mindenki ráköt. Milyen munkákat végeznek még az víziközmű-társulat irodájában dolgozó alkalmazottak, és miért van arra szükség?

- Az iroda dolgozói az elmúlt hónapban az egyébként folyamatosan meglévő teendőik mellett ellátták a rákötések miatt megnövekedett adminisztratív feladatokat is. Becsülettel helytálltak és helytállnak egész nyáron, szabadságaikat úgy egyeztetik, hogy folyamatos legyen a munkavégzés. A társulati tagok számára ügyfélfogadási időben, sőt olykor azon túl is igyekeznek rendelkezésre állni.

A közreműködésük nélkül nem tudtuk volna kiküldeni a féléves befizetéseket tükröző egyenlegközlőket mintegy 2300 tulajdonosnak. Az eddig kiküldött rákötési engedélyek száma 2000 körüli, a bejövő és kimenő levelek száma pedig meghaladja az 1500-at. A számok nagyságrendje is mutatja kolléganőink leterheltségét.

Tapasztalatuk az, hogy a helyben lakók folyamatosan intézik a rákötéseiket, ezzel kapcsolatban gyakran keresik meg irodánkat. Azok viszont, akik életvitelszerűen nem Diósdon laknak, továbbra is nagyobb arányban maradnak távol, ezért továbbra is erőfeszítéseket kell tenni az elmaradók bevonására, hogy a projekt finanszírozása biztosítva legyen.

Közeljövőben fogjuk megtartani a harmadik negyedéves Intéző Bizottsági ülést, melynek éppen ezért egyik témája az elmaradt fizetésekkel kapcsolatos intézkedések megtárgyalása lesz, a másik pedig a „B” program - csatorna, út és egyéb építési munkák - előkészítésének áttekintése, melyhez a megbízott beruházó szervezettől információkat várunk. A program műszaki feladatainak részletei hamarosan kirajzolódnak, és azt követően fogunk majd tájékoztatást adni az elvégzendő konkrét feladatokról.

 

Igaz-e, hogy többen megkeresték az irodát azzal, hogy elkészült a csatorna, rákötöttek, és ugye már nem kell tovább fizetni a hozzájárulást?

- A kérdést többen is feltették, és a válasz az, hogy a beruházás befejezésétől függetlenül az önrészt teljes egészében mindenkinek be kell fizetnie. Az egyenlegközlő levelek csak a pénzügyi kimutatást tartalmazzák. Akik önrészüket LTP-s szerződéssel vállalták, azoknak egészen a szerződésben meghatározott futamidő végéig kell a befizetéseket teljesíteni. Már többször elmondtam, most megerősítem, hogy a beruházást hitelből finanszírozzuk, melynek fedezete a vállalt befizetések teljesítése.

 

Szintén lakossági felvetés, hogy az előzetes tervekkel ellentétben a Tétényi és a Karolina utcák térségekben nem sikerült július 30-ig kiküldeni a rákötési engedélyeket. Mi volt az oka a késlekedésnek?

- A korábban tervezett, és július 30-ig beütemezett rákötési kiértesítések teljes mértékben azért nem történhettek meg, mert az üzemeltető által átvett csatornaszakaszok üzemeltetési alkalmasságáról az értesítés csak 2014. augusztus 4-én érkezett meg hozzánk. Ezen engedély hiányában nem lehetett kiadni a rákötési engedélyeket a Tétényi és a Karolina utcai gyűjtőterületek csatorna-bekötéséhez. A csúszásról a diósdi újságban már nem tudtuk tájékoztatni a lakosságot, de társulatunk honlapján (www.diosdicsatorna.hu-n) megjelentettük. Felhívnám a társulati tagok figyelmét, hogy a naprakész tájékozódás érdekében használják webes felületünket, ahová igyekszünk feltenni minden fontos információt.

 

Több fórumot is megkeresett néhány érintett azzal, hogy a kútjából eltűnt a víz. Elmondásuk szerint a csatornázás során a talajvizet kiszivattyúzták. Azt kérdezik, helyreállítják-e a kutak vizét, vagy kaphatnak-e valamilyen díjkedvezményt kárpótlásul?

- Amennyiben valakinek az ingatlanán vízkivételre alkalmas, engedélyezett műtárgy üzemel, és azzal kapcsolatosan olyan műszaki probléma merül fel, ami összefügg a csatornázással, akkor keresse meg társulatunkat. Mutassa be a vízkivételezéshez megszerzett vízjogi engedélyét, továbbá igazolja az abban foglalt üzemeltetési feltételek csatornázással összefüggő megváltozását, mert kizárólag ebben az esetben tud a víziközmű-társulatunk közreműködni a beruházó szervezetnél, hogy az eredeti állapot helyreállítása megtörténhessen. Ha tehát jogosult volt vizet kivételezni, és e joga a beruházás során sérült meg, akkor a beruházón keresztül kezdeményezni tudjuk a helyreállítást.  

 

Bizonyos területeken lakók, ahová átemelő szükséges, még csak most kapják meg a rákötési engedélyt. Ők meddig igényelhetik meg az átemelőt, és hogyan tegyék azt meg?

-  Ha megkapják a rákötési kiértesítést, legjobb, ha azonnal benyújtják az igényüket az átemelőre. A végső határidő szeptember 15., addig szeretnénk valamennyi igénylést összegyűjteni. Ezért kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, töltsék ki minél hamarabb az igénylőlapot, amit kérhetnek az irodánkban dolgozó kolléganőktől, vagy társulatunk honlapjáról (www.diosdicsatorna.hu) is letölthetik, majd értelemszerűen kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt juttassák el irodánkba a fenti időpontig.