Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a záráshoz minden adatot figyelembe vegyünk

2017.08.15 15:42

Véglegesítettük a társulat 2017. évi I.-II. negyedéves adatait, és nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a záráshoz minden adatot figyelembe vegyünk, összegyűjtsünk tájékoztatott Sohajda Lajos a társulat IB elnöke.

 

A társulat a következő időszakban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a záráshoz, az egész beruházás finanszírozásához szükséges pénzügyi források összegezéséhez, a zárás alapjául szolgáló minden adatot figyelembe vegyen, összegyűjtsön. Véglegesítettük a társulati tagok önrészfizetésének I. és II. negyedéves adatait. A víziközmű-társulat idei első féléves mérlege alapján nagyon sok több, mint kétszáz olyan nem fizetőt kell még felszólítani, akik tartósan tartózkodó magatartásukkal jelentős bevételhiányt okoznak a távolmaradásukkal. Ők azok, akik az elmúlt évek megkereséseire, hirdetményeire, újságcikkeire semmilyen formában nem reagáltak. Amennyiben a nem fizetők száma nem változik, ha továbbra sem járulnak hozzá a beruházáshoz, az meg fog jelenni a végelszámolásban. Az önrészüket tisztességesen fizető társulati tagok ellenében az ő hozzájárulásuk hiányozni fog. 

Nem csak a tartósan távol maradók késleltetik a végső elszámolást, de azok az LTP-s tagjaink is, akik egy ideig rendszeresen teljesítették önrészüket, majd valamilyen okból elmaradtak a fizetéssel. Többen, miután megkapták a rákötési engedélyt, leálltak a szerződésben vállalt kötelezettségük teljesítésével. Az ő elmaradásuk hiányzik a társulat hiteltörlesztésének a feltöltéséhez. Az LTP-s tagjaink fizetési morálja országosan is kiemelkedő, hisz 96% feletti, ugyanakkor a közel 4%-os elmaradás az önrész 780 milliós kerete esetén nem kis összeg, kockázatos.

 

A „B” program megvalósítható szakasza, a 2016-ban lebonyolított közbeszerzési eljárások alapján 2017-ben elvégzett munkák elszámolása, kifizetése most is folyamatban van. A mostani kifizetés 35-40 millió forint közötti összeget ölel fel. A befejező program keretében megpályázott munkák kivitelezése kizárólag az előre meghatározott és rendelkezésre álló fedezet mértékéig történhet.

 

A kifizetést követően pénzügyi mérleget kell készítenünk, hogy a még rendelkezésre álló hitelkeret fedezi-e a társulat működési költségét, a munkánk lezárásához kapcsolódó feladatok ellátásához és minden olyan vállalt kötelezettségéhez kapcsolódó költségeket, amelyre feltétlenül szükség van. A társulati munka zárási időszakában a 2008-as megalakulási időpontig visszanyúlva egységes keretbe foglaljuk az összes olyan intézkedést, amely a társulat munkáját – taggyűlések, IB ülések, mérlegbeszámolók, határozatok – visszatükrözi. Összegezzük azokat a tevékenységeket, melynek eredményeképpen a megvalósult beruházás fedezetét képező tagi önrészek összegyűjtése, és a hitelintézet felé történő továbbítása.

 

Elsődleges és fontos feladat, hogy a K&H Bank által finanszírozott kivitelezési költségekre felvett hitel törlesztésre kerüljön. Addig az időpontig, ameddig a bank felé a hiteltörlesztés nem történik meg, a Fundamentától az állami támogatással megnövelt kiutalás nem érkezik meg, addig a végső egyenleg nem készíthető el. Addig a kisebb összegű túlfizetések visszafizetése sem eszközölhető. A társulatnál lévő dolgozók munkakapacitása éppen arra elég, hogy a társulatnál felmerülő nyilvántartásokat, adatgyűjtést, egyeztetési feladatokat kellő időben elvégezzék. A tagokkal egyenként történő végelszámolásokra a bankkal történő elszámolást követően kerül majd sor, melyhez kérjük tagjaink megértését és szíves türelmét. Minden tag, aki az előírt/vállalt összegnél többet fizetett, a többletet vissza fogja kapni.