Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Minden lezárt szerződéssel rendelkező tagunkkal elszámolunk 2018-ban

2018.03.15 09:35

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

A víziközmű-társulat a záró évében, azaz 2018-ban minden olyan lezárt szerződéssel rendelkező taggal elszámol, aki többlet befizetést eszközölt - tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

A társulat záró évében minden tagunk szerződésenkénti egyenlegét pontosan meg kell vizsgálnunk. Elég sokan maradtak el néhány ezer forinttal, amivel összességében nem kevés hiányt okoznak a társulat gazdálkodásában. Ugyanakkor olyanok is szép számmal vannak, akiknél a szerződés szerinti befizetéseknél többlet mutatkozik. Az elmaradt befizetéseket pótolni kell, míg a többletbefizetéseket vissza fogjuk utalni.

A szerződésenkénti egyeztetés minden társulati tag esetében szükséges. Az LTP-s szerződéseknél az állami támogatással megnövelt engedményezett összeg kiutalását követően tudjuk megvizsgálni, hogy a Fundamenta által kiutalt összeg megegyezik-e a szerződésben vállalt kötelezettséggel. Amennyiben eltérés mutatkozik, egyenlegközlőt küldünk, amelyben tájékoztatást adunk vagy a befizetési kötelezettségéről, vagy a többletként megjelenő összegről. A tartozást társulatunk felé bankszámlára történő utalással lehet teljesíteni. Itt hívjuk fel a hátralékban lévő tagjaink figyelmét, hogy amennyiben teljes egészében nem teljesítik tagi önrészfizetési kötelezettségüket, a tartozások átadásra kerülnek az önkormányzat jegyzőjéhez, aki behajtást eszközöl. Akik viszont többet fizettek a szerződéses összegnél, számukra a többletként jelentkező összeget a banki pénzforgalmi költséggel csökkentetve átutaljuk a tag által megadott bankszámlára. A banki költséget a társulatnak nem áll módjában átvállalni, mivel a szerződéses összegen felüli túlfizetést nem a társulat okozta.

A lakosság körében sajnálatos módon olyan téves hírek terjednek, miszerint a „lakossági befizetéseket megtérítik”. Már ezzel kapcsolatos konkrét megkeresésre is válaszolnunk kellett. A további találgatások megelőzésére arról tudunk tájékoztatást nyújtani, hogy ezidáig nem jelent meg olyan jogszabály, ami a „lakossági befizetések megtérítéséről” szólna.

A hitelfelvétellel kapcsolatban a társulat IB elnöke és Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete között egyeztetésre került sor. A hitelkeret kimerülésekor a társulattal szemben harmincötmillió forintot meghaladó követelés állt fenn az elvégzett kivitelezési munkák igazolt számlái alapján. Ugyanakkor az önkormányzat által már nem támogatott társulati működési költség is csak hitelfelvétellel biztosítható. A finanszírozó bank a társulat pénzügyi helyzetét a hitelbírálat során stabilnak találta, továbbá a társulat gazdálkodását olyannyira megbízhatónak ítélte, hogy nem kért kezességvállalást az önkormányzattól. Miután a képviselő-testületi tagok válaszokat kaptak a hitelfelvétellel kapcsolatos kérdéseikre, sor került a hitelszerződés aláírására.