Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Mi a teendő a hibakijavítási időszakban?

2014.11.16 07:27

Víziközmű-társulat tájékoztatója

Az Érd-Diósd-Tárnok csatornaprojekt alapberuházás kivitelezési szakasza - beleértve a helyreállítási munkákat is - idén véget ért. Ez viszont koránt sem jelenti azt, hogy vége a beruházásnak, mivel az majd az elszámolással fejeződik be - tájékoztat Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke.

- A végső elszámolást megelőzően a hibákat ki kell javítani, az önrészeket be kell fizetni, és a projektet támogató szervezetek felé is számot kell adni. Jelenleg a lakosokra ebből két feladat hárul, egyrészt fizetniük kell az általuk vállat feltételekkel az önrészüket egészen a futamidő végéig, másrészt tanácsos aktívan részt venniük a hibakijavítási időszak teendőiből. A helyben lakóknál senki sem látja jobban, ha a helyreállítási munkákat követően a csatorna nyomvonala fölött akár egy évvel később is megsüllyed az útburkolat, ha nem az eredeti állapotnak megfelelően történt meg a közterület helyreállítása, ami esetleg csak tavasszal derül majd ki. A kivitelezőknek szerződéses kötelezettségük a garanciavállalás és a hibák kijavítása. Ezért kérjük az érdekeltségi területen az ingatlanok tulajdonosait, bátran jelezzék az észrevételeiket. Miként tehetik ezt meg? Nos, pontokba szedtük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, és az ügyfélfogadási helyszíneket. Közös érdekünk, hogy a kivitelezők végezzék el a vállalt feladataikat, és a szerződés lejártát követően már ne maradjanak olyan beruházásból eredő hibák, melyekért esetleg az önkormányzatnak kell majd helytállnia.

Hibabejelentés 6 pontja

 1. A csatorna-beruházás kapcsán a hibakijavítási időszakban minden hibát, ami korábban rejtett hiba is lehetett, ki kell javítani a csatornahálózat üzembiztonsága valamint a véglegesen helyreállított felszín vonatkozásában.
 2. Aki a csatornaépítésből származtatható problémát észlel, az írásban jelezze, szükség esetén fotóval is támassza alá.  
 3. Személyesen, postán és e-mailen is eljuttathatja észrevételét az ügyfélszolgálati irodák valamelyikébe, illetve a polgármesteri hivatal műszaki munkatársához.
 4. Ügyfélszolgálatok:
  Diósd Város Víziközmű-társulat 
  2049 Diósd, Sashegyi út 3.
  Ügyfélfogadás: hétfő: 14-18 óráig, szerda: 9-17 óráig, péntek: 9-13 óráig
  Tel.: 23/370-360, 0630/220-6409 E-mail:
  diosdvkt@gmail.com
  Érd és térsége szennyvíz-csatornázási projekt ügyfélszolgálati irodája
   
  2030 Érd, Alispán utca 4.
  Nyitva tartás: Hétfő:13.00 – 18.30 Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.30
  Zöld szám: 06 80 630 036  E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu
  Web: 
  www.erdhirado.hu/csatornazas
 5. Hibabejelentésre használható társulatunk honlaunk is. A Kapcsolat menüpontot kell kiválasztani, ott az űrlapot ki kell tölteni. Feltölthetnek dokumentumot, vagy mellékelhetnek fájlt (fotókat), majd a „mehet” gombbal továbbításra kerül a társulathoz.
 6. A diósdi víziközmű-társulat irodájában befogadjuk az észrevételeket, és intézkedés céljából megküldjük az érdi beruházó szervezetnek, hisz nekik van joguk arra, hogy kivitelezők felé lépéseket tegyenek.

 

- Többen érdeklődtek, mikorra vártható az első csatorna számla, hisz a rácsatlakozások már hónapokkal ezelőtt megtörténtek?

- A rákötési szerződésekkel és számlázással kapcsolatban a szolgáltatónál (ÉTCS) tudnak érdeklődni. Ha bármilyen rendellenesség történik, csak ott lehet jogorvoslattal élni, ahol az ügy elindult. A szolgáltatási szerződés a közműszolgáltató és a lakos között jött létre, tehát az azzal kapcsolatos kérdéseket a szolgáltató felé kell feltenni, mert csak ott tudják azokat megválaszolni. A szerződések nagy száma miatt nyilván elhúzódik a feldolgozás, ezért tanácsos türelemmel várni az ÉTCS értesítésére.

- A társulatra milyen feladat hárul így év vége felé?

- Társulatunknak Intéző Bizottsági ülést kell tartani a „B” program, az éves költségvetés, és rákötési engedélyek kapcsán. Majd rendkívüli közgyűlést kell összehívni a 2015 évi társulati költségvetés elfogadásához, ugyanakkor a tagok tájékoztatást kapnak a 2014.év I-III negyedéves időszak összesített szerződéses állományáról, az idén megkötött szerződésekről, a tagi befizetésekről és az elmaradásokról, valamint a rákötési engedélyek kiadásáról.

Mivel az alapberuházást „B” program követi, bőven akad tennivalónk ezen a téren is. Az engedélyezési-kivitelezési egységesített terveket a társulat részéről átadtuk az önkormányzatnak, hogy az ikerházas területre szóló tervek kapcsán a tulajdonosi és kezelői hozzájárulásokat adja meg, mert ezek szükségesek a kivitelezési munkák megkezdéséhez. A Kivitelező kiválasztása - mint arról már korábban tájékoztatást adtunk – megtörtént, a hozzájárulás megérkezését követően tehát elkezdhető a munka.

A „B” program keretében, a korábban már ismertetett utcákban a csatorna és csapadékvíz elevezetéseket tartalmazó kimutatást november elején megküldtük az önkormányzatnak tájékoztatás céljából, hogy a megváltozott összetételű képviselő-testület betekintést nyerjen a közigazgatási területre tervezett munkák köréről.