Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Megkezdődhet a rákötés a csatornára

2014.04.10 10:27

A rákötési kiértesítések postázása folyamatban van. Több száz levelet már postáztak, a következő adagot beborítékolják. A postázással meg kellett várni a rákötési engedélyek kiküldéséhez szükséges nyilatkozatot a három település által megbízott beruházói feladatot ellátó szervezettől.

A kiértesítések kiküldése előtt sor került a jogosultságok ellenőrzése. Azok kaptak és kapnak értesítést, akik jogosultak a rákötésre, azaz befizették vagy folyamatosan törlesztik a beruházás önrészét. A kiértesítést követően a tulajdonosoknak nem kell befáradniuk a víziközmű-társulat irodájába, és nem kell külön igazolást kérniük a rákötési jogosultságukról.

A kiértesítés folyamatos, hisz a több ezer ingatlantulajdonos jogosultságának ellenőrzéséhez és a postázáshoz is idő kell. Az értesítés tértivevényes, és a 90 napos kötelező rákötési időintervallum a kézhezvétel napjától indul. Tehát mindenkinek egyformán lesz ideje rákötni.

A kiértesítéseket követő 90 napos türelmi idő meghosszabbodik ott, ahol házi átemelőre van szükség. Ezeket a műtárgyakat nem a beruházás keretében, hanem egy úgynevezett B program részeként sikerül az érintettek részére biztosítani, ha igénylik. Várhatóan év vége felé kerülnek beépítésre majd ezek a berendezések, hisz az igényfelmérést követően közbeszerzési eljárás keretében lesz lehetőség a beszerzésükre.

Kérjük az érintetteket, hogy nyomban a kiértesítő levél kézhezvételét követően, de legkésőbb április végéig jelezzék az igényüket az átemelőre. Igénylőlapot kérhetnek a víziközmű-társulat irodájában, vagy letölthetik, ha ide kattintanak:
Átemelő igénylőlap letöltése