Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Meghosszabbodik-e a rákötési határidő?

2014.07.13 13:21

A társulat folyamatos munkarendje mellett a dolgozók nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a hiányzó befizetések és a távolmaradó ingatlantulajdonosok felderítésre kerüljenek - tájékoztat Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke.

A beruházás fizikailag befejeződött, jelenleg a hibakijavítási időszakban vagyunk. Az eddig elvégzett munkát ki kellett fizetni, ami jórészben banki hitelből történt, a bank pedig a hitelt a tagi önrészek teljesítésére alapozva adta meg. A hitelt minél előbb vissza kell fizetni, ezért kiemelkedően fontos a társulat dolgozóinak jelenlegi munkája, melynek nagyságát az 1100-at meghaladó ügyirat tükröz.

Érdekesség, hogy az elkészült csatorna a korábbi nem fizetők egy részét csatlakoztatásra ösztönzi. Az elmúlt években a többszöri tértivevényes kiértesítésre sokan nem reagáltak, most viszont, a csatorna kiépülését követően, többen jelentkeznek, és készpénzben megfizetik a hozzájárulást, hogy megkaphassák a rákötési engedély.

- A tagságot most leginkább a rákötés foglalkoztatja. Többen érdeklődnek, meghosszabbodik-e a rákötési határidő? Továbbá mit tegyenek, ha nincs a telkükön épület?

- 2014. május 15-ig 1958 rákötési engedély lett kiadva, s ez a szám folyamatosan növekszik. Az idei kiértesítések a terveink szerint július 30-ig megtörténnek, és ennek megfelelően a taggyűlés - a hideg idő beállta előtti időpontot - október 20. napját jelölte meg a rákötés végleges időpontjaként.

A rákötésre mindenkinek a kiértesítést követően 90 nap áll rendelkezésre, Aki a műszaki feltételek miatt később kapja meg az engedélyt, annak onnantól kell számolnia a határidőt. Ha az ingatlan beépített, ott kötelező a rákötés a megadott határidőn belül. Ahol nincs épület és nincs szennyvíztermelés, ott nincs mit rákötni, majd építkezéskor kell a rákötési teendőket elvégezni. A víziközmű-társulatot viszont meg kell keresni, már csak azért is, mert akinek nincs épülete, szennyvize nem keletkezik, de kertgondozáshoz használ vizet, kérnie kell a talajterhelési díj elengedését. Ezt egy formanyomtatvány kitöltésével teheti meg, mely kérhető a társulatnál, illetve letölthető a társulat megújult honlapjáról is.

- Miről döntött még a múlt hónapban ülésező intézőbizottság illetve a taggyűlés?

-  Mindkét ülésen tárgyaltuk az elmúlt időszak pénzügyi helyzetét, továbbá a társulatra váró további feladatokat. Az IB elfogadásra javasolta, a küldöttek pedig elfogadták a pénzügyi beszámolót. A megbízott szakértő összefoglalójában elmondta, országos összehasonlításban is kiemelkedő a Diósdon élők fizetési morálja, ami nagymértékben betudható annak is, hogy a társulat szabályosan, határidőre és rendszeresen ellátja feladatait. Így a tagság is látja, hogy a beruházás jól halad, a befizetéseiket pedig a Társulat pontosan nyomon követi.  Felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházás befejezést követően a fizetési hajlandóság csökkenni szokott, mert az emberek azt hiszik, hogy elkészült a csatornahálózat, ki van fizetve, így már nekik sem kell fizetniük. Tudatosítani kell a tagokban, hogy a beruházás önrészét hitelből biztosította a társulat, melynek fedezete a továbbra is rendszeresen fizetendő LTP-s törlesztő részlet.

Társulati befizetések 2014. május 31-ig

Fontos napirendi pont volt a befejező program előkészítéséhez kötődő feladatok megtárgyalása. Folyamatos kapcsolatot kell tartanunk a beruházó szervezettel, együtt kell működnünk a tervezőkkel, hogy elősegítsük a „B” programban a különböző csatornavédő műtárgyak, útfelújítások és eddig el nem végzett csatornaépítések legkedvezőbb, legcélszerűbb műszaki megoldásainak megválasztását. Így településünk szinte teljes egészében csatornázott lehet, Európai szinten lesz megoldva Diósd szennyvízelvezetése és kezelése.

Elfogadta az IB és a taggyűlés is a szabályos közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervező tervezési díját, ami 12421 ezer forint, melyet még növelni fog a Viola utcai tervezési díj.  Később a műszaki tartalom is ennek megfelelően fog megvalósulni. 

Tudomásul vette a taggyűlés, hogy a „B” tervhez kötődő megnövekedett műszaki feladatok miatt 2014. június 1-től a megbízatásom lejártáig igényt tartok az IB elnök számára még 2010-ben megszavazott tiszteletdíjra.  Gyakorlatilag eddig is jogosult lettem vonna rá, de nem vettem fel, önként vállalt feladatomat a köz javára ellenszolgáltatás nélkül teljesítettem egészen a csatorna-beruházás fizikai befejezéséig.

- Mi a különbség a beruházás fizikai és végleges befejezése között?

-  A beruházás jelenleg még nincs befejezve, a szerződés még él, csak a kivitelezési időszak ért véget, és most a hibakijavítási időszakban vagyunk. A beruházás jelenlegi állapotában, a kivitelezési időszak végén a műszaki átadás-átvételi eljárások a megépített csatornák műszaki alkalmasságával kapcsolatos vizsgálatok eredményeként megtörténtek, így a rákötési engedélyek kiadhatók lettek. Az átadás-átvételi igazolás nem jelenti a szerződés teljesítését.  A szerződés egészen a hibakijavítási időszak lejártáig fennáll. A vállalkozó csak akkor kapja meg a teljesítési igazolást, ha hibakijavítási időszakban minden bejelentett hibát kijavít, és nem kerül sor olyan rejtett hiba feltárására, amelyik a hibakijavítási időszakot meghosszabbítaná. Ekkor ér majd véget a beruházás.

 

Diósd Város Víziközmű-társulat

2049 Diósd, Sashegyi út 3.

Ügyfélfogadás:

hétfő: 14-18 óráig, szerda: 9-17 óráig, péntek: 9-13 óráig

Telefon: 23/370-360, 0630/220-6409

E-mail: diosdvkt@gmail.com

Honlap: www.diosdicsatorna.hu