Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Lezártuk a 2013. gazdálkodási évet, készülünk a B programra

2014.05.21 10:20

A víziközmű-társulat taggyűlése elfogadta a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolót. A beruházás gyakorlatilag lezárult, a gerincvezeték kiépült. Jelenleg folyamatos a tagok kiértesítése a rákötési lehetőségről.

A víziközmű-társulat lezárta a 2013 gazdálkodási évet – tájékoztat Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke. A mérlegbeszámolóhoz szükséges számszaki adatok – kollégáink és szakértőink alapos munkájának köszönhetően – rendezetten bekerültek a beszámolóba. A társulat taggyűlése a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolót -4.542 ezer Ft tárgyévi eredménnyel és 823.202 ezer Ft mérleg főösszeggel egyhangúlag elfogadta, valamint a hivatalos közzététel is megtörtént.

A mérlegfőösszeg negatív eredménye azt tükrözi, hogy olyan költségekkel is számolnia kell a társulatnak, amelyek a beruházás tervezésénél még nem voltak jelen, de a beruházás befejezéséhez, valamint a befejező program előkészítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

  • Megépült a csatornahálózat. Milyen teendők várnak még a társulatra?

A beruházás lezáruló szakaszában vagyunk, az utcai gerincvezeték kiépült, a házi bekötések az ingatlanokon belül folyamatosan készültek. A rákötések megtervezése, kivitelezése már a tulajdonosok kötelezettsége. Ezért a mostani munkánk legfontosabb része a tagok kiértesítése a rákötési lehetőségről. Több mint ezerötszáz tulajdonos kapott már rákötési engedélyt.  Akik eddig nem kaptak ilyen jellegű levelet, azoknál műszaki probléma hátráltathatja a rákötést, vagy az önrész befizetésének elmaradása.

  • Akik nem csatlakoztak a társulathoz, nem fizettek önrészt, ráköthetnek-e a csatornára?

Akik eddig távolmaradtak a társulattól, és önrészüket nem teljesítették semmilyen formában, nem kapnak rákötési értesítést, hisz nem jogosultak a csatlakozásra. Akik még sem szeretnének kimaradni a csatornázásból, azoknak lehetőségük van az önrészük egy összegben történő befizetésére. A befizetést igazoló teljesítési bizonylat bemutatását követő 30 napon belül a társulat kiadja a rákötési engedélyt. Átemelőt is csak az önrészüket teljesítő tagjaink igényelhetnek. Akik nem fizetnek hozzájárulást, azok nem igényelhetnek átemelőt sem, hisz azt csak a tagok számára biztosítja a társulat és az önkormányzat. Itt hívnám fel az érintettek figyelmét, hogy a rákötési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül meg kell igényelni az átemelőt, de legkésőbb május végéig mindenki jelezze igényét.

Akik nem fizetnek, és ezért nem köthetnek rá a csatornára, azok a talajterhelési díjjal kapcsolatos kérdéseikkel ne társulatunkhoz forduljanak, mert abban a Polgármesteri Hivatal az illetékes.

  • Milyen lépésekből áll majd a befejező program?

Ebben az évben a legelső, és egyik legfontosabb lépés a befejező program előkészítése, a pénzügyi fedezet biztosítása. A pénzügyi keret elviekben rendelkezésre áll, a pénzfelhasználás szerződéses feltételeit viszont meg kell teremteni. Ehhez a szerződések módosítása szükséges a pénzintézet, az önkormányzat és a víziközmű-társulat között.

Ezek után valósulhat meg a B program, melynek célja az, hogy csatornázott legyen valamennyi műszakilag beköthető ingatlan. Tehát része minden olyan telek, amely műszaki ok, vagy egyéb más félreértés, késlekedés illetve emberi tényező miatt kimaradt az eredeti vagy a többszörösen módosított tervekből. Továbbá olyan támfalak, vízelvezető árkok és egyéb műtárgyak megépítése is része a programnak, melyek a csatornahálózat stabilitásához elengedhetetlenek.

  • A csatornaépítés utáni esetleges úthibák kijavítása melyik programba tartozik?

Az eredeti beruházás mostani szakasza a hiánypótlási, hibakijavítási időszak. Az építés a műszaki átadással lezárul, a most következő időszakban kell minden olyan hibát bejelenteni, amelyik a csatornaépítéssel műszakilag kapcsolatba hozható. Ilyenek lehetnek a nyomvonali süppedések, a nem működő csatornaszakaszok, a telkekre be nem vitt, vagy rosszul kivitelezett rákötési csonkok, aknák, tisztító idomok hiánya. Nem tekinthető hiányosságnak az, ha egy többlakásos ingatlanra egy bekötési csonkot létesítettek. Egy ingatlanra csak abban az esetben kell több bekötés, ha az műszakilag indokolt, például elszórtan épültek a házak és/vagy a terepviszonyok miatt szükséges egynél többet kiépíteni.

Mind a magam, mind Spéth Géza polgármester úr nevében kérem, hogy a hibákat, esetleges hiányosságokat az észrevételt követően azonnal jelezzék társulatunknál illetve a Polgármesteri Hivatalban. A beruházó szervezeten keresztül haladéktalanul értesítjük a független mérnököt, hogy intézkedjen. Minden hibát ki kell javítani, hisz a szerződésben benne van a hibakijavítási kötelezettség.