Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.IB ülés és taggyűlés polgármesteri részvétellel

2014.12.16 18:00

Az idei utolsó intézőbizottsági ülésen lemondott tisztségéről Diósd korábbi polgármestere, mert megszűnt a társulati tagsága. Az IB ülést követő taggyűlésen pedig meghívottként vett részt Diósd új polgármestere.

 

Mindkét ülésre november 25-én került sor, és mindkettőt megtisztelte jelenlétével egy-egy polgármester. Spéth Géza tisztségéből leköszönő IB tagként volt jelen, míg Bogó László megválasztott polgármesterként a taggyűlésnek volt meghívott vendége – tájékoztat Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke.

Az egymást követő ülések jó hangulatban zajlottak, míg az egyiken megköszöntük a búcsúzó IB tagunk munkáját, addig a másikon jelenlegi polgármesterünk építő jellegű kérdésfeltevések keretében ismerkedett a társulat feladataival.

Az IB ülésen az első napirendi pont szerint tag kiválása és pótlása került sor. Intézőbizottsági tagsági tisztségéből – saját kérésére – a taggyűlésnek felmentésre javasoltuk Spéth Gézát, a társulat megalakulását követő hat éves időszakban végzett odaadó munkájának elismerése mellett. Ugyanakkor - az Alapszabály IV. fejezetében előírt feltételeknek megfelelően – javaslatot tettünk a megüresedett IB tagi státusz betöltésére, amit a Taggyűlés később el is fogadott.

Mindkét ülésen foglalkoztunk a szerződéses állománnyal, a 2014. évi I-III. negyedéves tagi befizetésekkel, a társulat 2015. évi működési költségvetésével, a rákötési engedélyek kiadásával, valamint tájékoztatást kaptak az egybegyűltek a „B” programról. Az eddigi időszak tagi önrészfizetésről, a törzsállományt képző LTP-s tagok által fizetett érdekeltségi hozzájárulás teljesítéséről azt kell tudni, hogy a fizetési morál 90-95 %-os, mely egyaránt köszönhető a fegyelmezetten törlesztő lakosoknak, illetve a társulat irodájában dolgozóknak, hisz folyamatosan készítjük az egyenlegeket, és elmaradás esetén felhívjuk arra az érintettek figyelmét.  A nem LTP-s, főleg nem diósdi ingatlantulajdonosok tartozása továbbra is gyengíti a fizetési morált. A tagi befizetéseket társulatunk folyamatosan utalja a pénzintézetek részére, így a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részére 2014. 08. 31-ig 318.187.050.-Ft, a K&H Banknak 2014. 09. 24-ig 177.102.000.-Ft összegek utalásra kerültek, ezzel is csökkentve a felvett hitelállományt.

A társulat működési költségét a megalakuláskor az önkormányzat vállalta magára, hogy a tagi önrészeket ez ne terhelje. Ezért a költségvetésünket minden évben a taggyűlésnek kell megszavaznia, majd be kell terjesztenünk a képviselő-testület elé, hogy beépíthessék a következő évi költségvetésbe.

A „B” programmal kapcsolatban december 1-én Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságával tartottunk egyeztetést, melyen a beruházó szervezet projekt vezetőjével, Kovács Péter Barnával együtt vettem részt. Elsősorban a „B” program egyes programelemeinek kiemeléséről tárgyaltunk, azután pedig a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet keretösszegével foglalkoztunk.

A bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülésre is meghívást kaptunk. Az ottani döntés értelmében a „B” program a pénzügyi keret fedezetéig valósítható meg. További elemei a következő években valósulhatnak meg. A kiemelten megvalósítandó feladatokban is egyetértés született, így a 75 ikerházas ingatlan udvari szennyvízvezetékei irányainak átforgatása és bekötése az új csatornahálózatba, valamint az átemelők biztosítása és a csapadékvíz-elvezetés megvalósítása kapott elsőbbséget.