Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Házi bekötések 10 pontja

2014.03.01 11:04

A csatorna-rákötések egyszerűsített eljárásának 10 pontja:

 1. Az igénylő/ingatlantulajdonos felveszi a kapcsolatot egy akkreditált mérnökkel.
 2. Az igénylő költségére az akkreditált mérnök a házi bekötés kiépítését megtervezni.
 3. A terv birtokában elvégzett házi kivitelezést követően, de a csőhálózat betemetése előtt kérni kell az akkreditált mérnököt a munka átvételére.
 4. A telken belüli tisztítónyílásra rákötni a gerincvezeték üzembe helyezést követően lehet, melyről a beruházó „Rákötési engedély” eljuttatásával értesíti a tervezőket/tulajdonosokat.
 5. A rákötés feltétele a rákötési engedély, melyet csak akkor postáznak, ha a tulajdonos jogosult a csatlakozásra, azaz teljesítette, illetve  folyamatosan teljesíti önrésze befizetését.
 6. Az akkreditált mérnök helyszíni ellenőrzés során meggyőződik a rákötés szabályosságáról, a jogi-pénzügyi feltételek teljesüléséről, és erről nyilatkozatot ad ki az üzemeltető részére. Ekkor kell leolvasni a vízórát, aláírni a szolgáltatási szerződést.
 7. Az üzemeltető az alábbi feltételek meglétekor ad ki hozzájárulást a csatornabekötés használatba vételéhez:

  - a „Rákötési engedély” megléte, a rákötési jogosultság igazolása,
  - akkreditált mérnök nyilatkozata a megfelelőségről,
  - a szolgáltatói szerződés megkötése, adatlap és nyilatkozatok igénylő általi kitöltése.

 8. Aki a már üzemelő hálózatnál alkalmazott eljárásrend szerint akar csatlakozni, az, az engedélyezési-szakfelügyeleti és helyszínelési díjakat az üzemeltetőnek tartozik megfizetni.
 9. Az üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi az akkreditált mérnökök nyilatkozatait. Valótlanság vagy többszöri hiányos rákötési dokumentáció esetén az akkreditáció visszavonásra kerül, és az okozott kárt meg kell téríteni.
 10. Egyszerűsített eljárásban a „Rákötési engedély” kézhezvételét követő 90 napos határidőn belül lehet csatlakozni. Diósdon a 90 napos rákötési időintervallum kezdő időpontja 2014. március 15. A 90 napos határidő lejártát követően a nem csatlakozott ingatlanok tulajdonosai talajterhelési díjat kötelesek fizetni