Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Felhívás az önrészek rendezésére

2016.12.14 08:41

Közeledünk 100 hónapos LTP-s szerződések lejáratához

A rövidebb, 70 hónapos LTP-s szerződések futamideje lejárt, a 100 hónapos LTP-s szerződések pedig a lejáratukhoz közelednek. Mivel a szennyvízberuházásban elvégzett munkák ellenértékének fedezetét a hiánytalanul befizetett tagi önrészek képezik, ezért minden szennyvízkibocsátónak hiánytalanul rendeznie kell azt.

Az LTP-s szerződésekkel kapcsolatos munkánk lezárására a befizetett önrészek és az állami támogatások kiutalását követően kerülhet sor. A Fundamenta pénzügyi zárásakor és az átutaláskor derül majd ki, hogy mindenki időben törlesztette-e a vállat önrészét, és jogosult-e az állami támogatás teljes összegére. A 70 hónapos LTP-s szerződések lejártakor egyenlegközlő leveleket küldtünk a tagoknak, amelyekben vagy visszaigazoltuk az önrész hiánytalan befizetését, vagy túlfizetés esetén visszafizetés tényéről értesítettük, illetve elmaradás esetén tájékoztatjuk az elmaradásból adódó következményekre.

Társulatunk nyilvántartása szerint a rövidebb futamidejű, azaz 70 hónapos LTP-s szerződéses tagok közül mintegy 30 ügyfél egyáltalán nem teljesítette maradéktalanul a befizetési kötelezettségét a futamidő végéig, azaz 2016. április végéig. Sajnálatos módon 21 társulati tag esetében már bizonyos, hogy az önrész befizetésének elmaradása következményeként elmaradt az állami támogatás is. Közülük 7 ingatlantulajdonos mindössze néhány hónapnyi befizetéssel maradt el, így a be nem fizetett önrész és az elmaradt állami támogatás összegét nekik kell teljesíteniük társulatunk felé. A többiek, azaz 14 LTP-s tagunk viszont alig néhány hónapnyi önrészt teljesített a futamidő teljes hossza alatt. Mivel ők több, mint fél éves elmaradásban vannak, átkerülnek az egyéb magán befizetői csoportba, és számukra az érdekeltségi hozzájárulás mértéke a társulat küldöttgyűlésének döntése értelmében 399.905.- Ft.

A fentiekhez hasonló elmaradás megelőzése érdekében novemberben közel 150 levelet küldtünk ki az önrészük befizetésével elmaradásban lévő, 100 hónapos LTP-s szerződéssel rendelkező tagjainknak. Értesítettük a címzetteket az érdekeltségi hozzájárulásuk negatív egyenlegéről, és udvariasan megkértük őket, hogy 2016. december 10-ig rendezzék tartozásukat. Amennyiben elmaradásban lesznek a futamidő végén, akár a magán befizetői csoportba is átkerülhetnek, mint az előzőekben említett 14 ingatlantulajdonos.