Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Felelősségteljes döntés - utólagos gerincvezeték fektetéstől a csapadékvíz elvezetéséig

2015.12.17 20:45

Felelősségteljes döntés - utólagos gerincvezeték fektetéstől a csapadékvíz elvezetéséig

A december eleji intézőbizottsági ülés és taggyűlés legfontosabb feladata a 2015-ös évnek az áttekintése, összegzése volt, továbbá az elkövetkezendő időszakra szóló felelős döntések meghozatala. A jövő évben minden olyan munkát el kell végezni, ami szorosan kapcsolódik a beruházáshoz, annak elengedhetetlen kiegészítője, és amire fedezet rendelkezésre áll – tájékoztatott Sohajda Lajos Diósd Város Víziközmű-társulatának IB elnöke.

Diósd város közigazgatási területén megvalósított szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási alapprogram befejező fázisához tartoztak utómunkaként az egyes elszigetelt terjedelmű, ún. kimaradt területeken a csatorna-gerincvezeték fektetési munkái. Ezen alapprogramból kimaradt munkák kiviteli tervezésének és kivitelezésének költsége az alapberuházás keretében kerül elszámolásra.

A 2014. évben betervezett, befejező „B” programhoz tartoznak az alapprogramban megvalósított csatornahálózattal kapcsolatos eszközbeszerzések, a csapadékvíz elvezető rendszerek, valamint az érdekeltségi területhez szigetszerűen csatlakozó – korábban csatornázott – 78 ingatlan új csatorna-közművekre kötésével járó munkák, továbbá részleges vízelvezetésekkel és útfelújításokkal egészült ki az elvégzendő feladatok köre.