Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Konkrét feladatok és a hitelkeret módosítása

2015.12.17 20:38

A „B” befejező program feladatai és kiadási tételei között szerepel a 78 ingatlan csatornaátforgatása, a lakossági kisátemelők beszerzése és telepítése, a csatornavédelemhez szükséges eszközök beszerzése, a pótlólagos házi-bekötések és új gerincvezeték építése, továbbá számolni kell a három település társulásának Diósd várost terhelő működési költségével, a tervező és mérnöki irodák költségével és a kivitelezési költségekkel.

A legfontosabb engedélyeztetési és kivitelezési tervezési feladatok között van jelenleg a Diófasor, Kölcsey, Bajcsy-Zsilinszky, Tóth Ilonka, Homokbánya, Petőfi Sándor és Radnóti utcai vízrendezés és a Muskátli utcai útépítés. Közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor a Muskátli utca – 7-es út – Gyár utca közötti terület csapadékvíz elvezetésére, a Diófasor utcai patak mederburkolat átépítésére, és egy 3000 m3-es víztározó medence építésére, a Sashegyi utca – 7-es út csapadékvíz elvezető csatorna bővítésére, a Marianna – Vadvirág – Erzsébet utcák csapadékvíz elvezető műtárgy építésére, a Gárdonyi Géza utcai csatorna folyási fenékszintjének korrekciójára.

Ezen tervek és az egyéb költségek (mint szolgalmi jogok lehetséges megváltása, dokumentumok archiválási díja, hitelmódosítás és s társulat működési költsége) ismeretében kellett felelősségteljesen döntést hozni a hitelfedezet módosításáról, és határozatban rendelkezni arról, hogy amennyiben a jövőbeni árajánlatok meghaladnák a tagi befizetések kamatterhekkel csökkentett összegét (ami a hitelkeret visszafizetésének a garanciája), a döntéshozó testületeknek a műszaki tartalmat kell csökkenteni. A hitelkeret nem haladhatja meg az érdekeltségi területen lévő lehetséges önrészek végső összegét.