Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Fel kell készüljünk 10 éves munkánk lezárására

2018.05.15 17:34

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

A közeljövőben sor kerül a Víziközmű-társulat Taggyűlésének összehívására, hogy a megbízatásukat tovább vállalni nem tudó tagok helyett új küldöttekkel kiegészülve készen álljunk 10 éves munkánk lezárására – tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

Az előttünk álló időszakban – társulatunk Alapszabályának értelmében és a legutóbbi, határozott időre szóló tisztségválasztás okán – több társulati tisztségviselő megbízatásának lejár az időbeli hatályossága. A taggyűlést alkotó küldöttek közül három fő nyilatkozott úgy, hogy nem tud vagy nem kíván részt venni a továbbiakban a társulat munkájában. Ezért az Alapszabály hatályosságának lejárta előtt össze kell hívni a taggyűlést, hogy a tisztségüket továbbra is vállaló tagokat felhatalmazza a munkájuk folytatására, illetve a tisztségükről lemondott tagok helyett új küldöttekkel kiegészülve elérkezhessünk a társulat tevékenységének jogszerű lezárásához.

Az alapszabály határidőben történő módosítása feltehetően meg fog történni, és a jogszabályi előírásnak megfelelően az új taggyűlés készen áll majd arra, hogy döntsön az elszámolási folyamat megindításáról akkor, amikor a beruházáshoz felvett hitel és a törlesztéséhez szükséges tagi önrészek egyenlege pozitív tartományban lesz.

A csatorna-beruházás befejeződött, az Érd-Diósd-Tárnok Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás elvégezte a feladatát.

A Diósd Város Víziközmű-társulat tevékenységét lezáró elszámolási folyamat megindításához és levezényléséhez egy belső utasítás elkészítésével igyekszünk felkészülni, amelyben a víziközmű-társulatok megszűnéséről szóló 160/1995. (XII. 26.) kormányrendelet előírásai alapján sorra vesszük azokat jogszabályi előírásokat, amelyek mentén az eljárás lefolytatható.

A fentieket figyelembe, feltehetően 2018. harmadik negyedévében meg tudjuk tartani azt a taggyűlést, amely dönteni fog az elszámolási eljárás kezdő napjáról, ugyanakkor megválasztja a három tagú Elszámoló Bizottságot. Azzal egy időben az Intéző Bizottság megszűnik majd, de az Ellenőrző Bizottság továbbra is működni fog a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Taggyűlés hatásköre pedig a beszámolók elfogadására terjed majd ki.