Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Fedezetigazolás a csatornaépítési munkák elvégzéséhez

2016.09.12 20:53

Fedezetigazolás a csatornaépítési munkák elvégzéséhez

A szennyvíz-beruházásból valamilyen oknál fogva kimaradt csatornaszakaszok megépítésének közbeszerzési eljárását az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, mit beruházó lebonyolította. Jelenleg a kivitelezés a nem engedélyköteles munkák megkezdésénél tart.

Társulatunknak és Diósd Város Önkormányzatának „Fedezetigazoló nyilatkozat”-ot kell kibocsátania arról, hogy a pénzfedezet a nyertes ajánlattevők részére rendelkezésre áll.

Jelen közbeszerzési eljárás fedezeti összege 100 millió forint, mely Diósd Város Víziközmű-társulat és a hitelező K&H Bank, valamint Diósd Város Önkormányzata között háromoldalúan megkötött, jelenleg érvényes hitelszerződés szerint áll rendelkezésre.