Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Év végéig befejeződik a „B” program

2016.02.13 08:02

Diósd Város Víziközmű-társulatának hírei

Az EU-s támogatással megvalósított szennyvízberuházáshoz szorosan kapcsolódó minden olyan munkát el kell végezni 2016 végéig, ami hozzájárul Diósd lehető legteljesebb csatornázottságához, valamint szorosan kapcsolódik az alapberuházáshoz, annak elengedhetetlen kiegészítője, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet keretein belül – tájékoztatott Sohajda Lajos Diósd Város Víziközmű-társulatának IB elnöke.

A hangsúly városunk lehetőség szerinti teljes csatornázottságára kerül, valamint a megvalósított szennyvízelvezető rendszer természeti csapás miatti, és egyéb meghibásodásból származó károsodását megelőző műszaki megoldásokra, de csak a hitelkeretünk végösszegéig.

Vegyük tehát sorra a Diósd Város Önkormányzatával, valamint Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás PIU szervezetével 2016. január 5-én közösen egyeztetett és jegyzőkönyvbe foglalt „B” program műszaki megoldásokat érintő terveit, azzal a kikötéssel, hogy csak annyi valósulhat meg belőle, amennyire elég a megnövelt hitelkeret, egyszóval, amire fedezetünk van.

Elsőbbséget élveznek a teljes csatornázottság megvalósítása érdekében szükséges további beruházások, aztán a csapadékvíz-elvezetésének legszükségesebb műszaki megoldásai következnek, minden másra, amire marad pénz, csak ezeket követően kerülhet sor.

Utólagos csatornázási feladatok 2016-ban a „B” program keretein belül

Az egyeztetések során az a döntés született, hogy a Géza utcai csatorna közmű bekötések tervezése és kivitelezése a „B” program keretin belül valósuljon meg. A Panoráma utcától a Székely András utcában cca. 80 méter hosszban házi-bekötésre alkalmas folyási fenékszintű csatorna gerincvezetéket kell kiépíteni, és az útburkolatot helyreállítani. A Hársfa utcai nyomóvezeték kiépítése és házi átemelők telepítése szintén a 2016-ban elvégzendő legfontosabb feladatok között szerepel.

Tervezett műszaki megoldások a csapadékvíz elvezetésére

A 2016. évre tervezett műszaki feladatok köréből kiemelten kell kezelni Diósd területén változó műszaki állapotban lévő csapadékvíz-elvezető ágvezetékek befogadójaként működő Diós ároki gyűjtőrendszer felújítási munkáit. A tervezés és kivitelezés folyamatánál figyelembe kell venni az M0 autópályáról érkező, megnövekedett, korábban számításba nem vett többlet csapadékvízhozam terhelő hatását. Ugyanakkor egyeztetni kell Érd Megyei Jogú Várossal a folyamatban lévő felszíni vízrendezési rendszer tervezésével való összhang megteremtése érdekében.

A „B” program idei tervének részét képezi a Muskátli utca – Gyár utcai MÁV Zrt. tulajdoni határa közötti vízelvezető árok felett és mentén a gyalogos és közúti forgalmi rend módosítása. A meder feletti vasbetonfedlapokra (annak minden szempontból megfelelő műszaki állapotú kialakításával) kell a gyalogosforgalmat ráterelni, stabil korláttal elválasztva.

A Muskátli utca – 7-es főközlekedési út csomópontjánál rosszul működő vízelvezetés megoldásához, korrekciójához a Közút Kezelőjét be kell vonni. Többek között járdaépítés, gyalogosokat védő stabil korlát, és a Római árok felett a gyalogos forgalom általi terhelésre és közlekedésre alkalmas műtárgy megépítése szükséges.

A tervek között szerepel a Mikszáth Kálmán utca – Gárdonyi Géza utca- Diófasor utca - 7-es főközlekedési úti csomópont vízelvezetésének rendezése, a főközlekedési út melletti járdaszakasz műszaki felújítása, a Közút Kezelő bevonásával.

A Homokbánya út – Krisztina utca – Petőfi S. utca – Római árok, mint befogadó közötti szakasz csapadékvíz elvezetés rendezése. Előre hozott feladatként került be a tervek közé a volt homokbánya felőli oldalon a vízelvezető rendszer vizsgálata, és a vízelvezetés műszaki megoldása a befogadó Római árok irányába.

A Petőfi Sándor utca – Tóth Ilona utca – Tisza utca közötti szakaszán a kapcsolódó utcák (Kölcsey, Bajcsy-Zsilinszky) vízelvezetésének rendezése is bekerült az elvégzendő feladatok sorába, ugyanúgy, mint a Fülemüle utcai vízfolyás burkolatának véglegesítése, a Radnóti utcai vízelvezetése, az elvezetett csapadékvíz kezelése.

Szükséges vizsgálni a Duna utca és csatlakozó utcák épületeit a pincevizesedést okozó rétegvizek miatt, valamint a meglévő vízelvezetések állapotát a Gárdonyi Géza utca – Dózsa György utca - 7-es főközlekedési út csomópont közötti szakaszán, a Vadvirág utca – Tátika utca – Léda utca közötti szakaszán, valamint a Vadvirág és Marianna utcák út alatti keresztező vízátvezetést, a Sashegyi út - 7-es főközlekedési út körforgalmi csomópont Déli oldalán lévő nem működő vízelvezetést is, és a vizsgálati eredmények birtokában megtervezni és kialakítani a szükséges műszaki megoldásokat - hangsúlyozottan a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől függően.