Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Elmaradás az önrészek fizetésében és a rákötések számában

2015.10.17 16:50

Az elmúlt egy hónapban elsődlegesen a 2015. év első félévének eredményeit és elvégzett feladatait kellett számításba venni, és ezekre figyelemmel végezték a napi munkájukat a víziközmű-társulat irodájának dolgozói, és ezekkel kapcsolatos döntéseket hozott szeptember végi ülésén a társulat Intéző bizottsága – tájékoztatott Sohajda Lajos Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző bizottságának elnöke.

A 2015. évi befizetések üteme lelassult, különösen azoknak a társulati tagoknak az esetében, akik nem LTP szerződést kötöttek. Ez az összeg nagyon kell a beruházáshoz felvett hitel finanszírozásához, törlesztéséhez. Tájékoztatni és ösztönözni kell a tagokat önrészük teljesítésére, különben az elmaradt befizetések hiányozni fognak a tőketartozás és a kamatterhek kiegyenlítésekor.

Szintén elmaradást mutat a közcsatornára történő rákötések száma. Diósdon 2400 a kiadott rákötési engedélyek száma, míg a tényleges rákötések ennek a számnak a 60%-a közül mozognak. Mivel a csatornahálózatra való rákötések arányszámában ilyen mértékű elmaradás tapasztalható a társulat a következő határozattal kezdeményez intézkedést:

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző bizottságának 10/2015. (IX.30.) számú határozata:

1. Az Intéző Bizottság a 2. napirend keretében a 2015.06.30-ig az ingatlanok közcsatornára kötésével kapcsolatos engedélyek kiadásáról szóló beszámolót és tájékoztatást elfogadja.

2. A kiadott rákötési engedélyek száma jelentősen meghaladja a tényleges rákötéseket. A közcsatornára kötés a szennyvízelvezetési program lényegét és célját jelenti, ezért a rákötések elvégzésére vonatkozó intézkedések megtételét a társulatnak az önkormányzat felé kezdeményeznie kell.