Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Egyeztetések a „B” program terveiről és kivitelezésének lebonyolításáról

2016.06.12 07:04

A beruházás „B” programjának folyamatossága érdekében egyeztetéseket folytatunk a beruházó szervezettel és a tervezőcéggel, hogy az eredeti beruházásból valamilyen okból kimaradt szennyvízelvezető-csatornák megépüljenek, valamint a megépített csatornahálózat védelme érdekében a felszíni vízelvezetés megfelelő módon kiépüljön. Ehhez részben kiviteli tervek, részben tanulmánytervek készültek, hisz Diósd egészére nézve a felszíni vizek elvezetésének hosszútávon is megoldást jelentő módon történő rendezését a „B” program keretében nem lehet teljes egészében megvalósítani. Jelen beruházás legfontosabb feladata városunk lehető legteljesebb csatornázottsága, ezért elsőbbséget élvez a műszakilag még megvalósítható elszórt területeken a szennyvízelvezető gerincvezeték legteljesebb kiépítése. Ezen túl a rendelkezésre álló költségfedezet erejéig tudunk a felszíni vízelvezetés problematikájával foglalkozni.

A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos, tavaly megkezdett tervezés felhasználásával további tanulmánytervet kell készíteni az M0-ás autóút vízgyűjtő területéről hozzánk érkező, Diósdot terhelő, de az autóút kezelőjével, továbbá Törökbálinttal és Érddel közösen kezelendő helyzet megoldása érekében. Az M0-ás kiszélesítésével ugyanis megnőtt az út vízgyűjtő területe, ami nagyobb terhelést jelent a folyási irányban lévő területek számára. Mivel törökbálinti területről is érkezik, és érdi területre távozik, a diósdi vízelvezető rendszer önmagában nem jelent megoldást. Ahhoz, hogy az érdi folyásirányba tovább tudjon menni a Diófasor irányából, Érden megfelelő, fogadóképes vízelvezető árkoknak kell lenniük, és mindez vízjogi engedélyköteles. Ennek a helyzetnek a megoldására és természetbeni megvalósítására hosszadalmasabb együttműködés keretében, remélhetőleg a közeljövőben, de nyilván a mi „B” programunk lezárását követően fog sor kerülni.

A diósdi „B” program tehát a helyi felszíni vizek elvezetésével tud és kíván jelenleg foglalkozni a rendelkezésre álló költségkeret erejéig. A már korábban megrendelt tervek részben elkészültek, részben továbbfejlesztésük van folyamatban, és a közeljövőben remélhetőleg sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor a beruházással megbízott Érd-Diósd-Tárnok Önkormányzati Társulás égisze alatt. Jelen közbeszerzésnek az az érdekessége, hogy a munkák kisebb utcákra, kisebb területekre is vonatkoznak, de egészében kell megpályáztatni, mivel - az EU-s beruházás kiegészítő programjához tartoznak – a jogszabály nem engedi meg, hogy részekre bontva, közbeszerzési eljárás nélkül kerüljenek elvégzésre.

A legutóbbi nagy esőzés már tesztelte is a rendszert, és kiderült, hogy sok esővíz jutott a csatornákba, mely hatására a Nádas utcában megemelkedett a csatornafedél, és szennyes víz folyt ki belőle, amit kezelni kell. Ezért is kell átfogóan foglalkozni a felszíni vízelvezetéssel, különös tekintettel a folyásirányban fekvő érdi befogadórendszerre, hisz hiába tervezünk bármit Diósdra, ha annak a továbbfolyása nem biztosított.