Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Egyeztetés az önkormányzattal

2017.02.16 17:24

Társulatunk Diósd város jegyzőjével egyeztetett az önkormányzat által kezdeményezett, egyes ingatlanok tagi önrész – területátadás vagy más jogcímen történő – mentesítéséhez szükséges határozatok jogszabálynak megfelelő tartalommal történő megszövegezéséről. A megállapodásunk értelmében a határozattervezeteket az önkormányzat elküldi társulatunknak, amit szükség esetén észrevételezünk, kiegészítünk, hogy a jogi szabályozásnak megfelelő testületi döntés szülessen a személyiségi jogok védelmét legmesszebbmenően figyelembe vevő adatkezelés mellett.