Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.



Egyenlegközlők kiküldése, és LTP-s tagi befizetések egyeztetése

2017.07.20 18:06

Tájékoztatás a 2017. I. negyedéves tagi befizetésekről, és kiküldésre kerülő egyenlegközlőkről

Diósd Város Víziközmű-társulatának Intézőbizottsága 2017. június 26-án 18.00 órai kezdettel tartotta meg II. negyedéves intézőbizottsági ülését. A társulat tanácsadója a 2017. március 31-ig tartó tagi befizetések statisztikáját ismertetve elmondta, továbbra is jónak mondható a társulati tagok fizetési morálja. Az LTP-s szerződéssel rendelkezők 96-100%-ban, míg a jogi személyek 75%-80%-ban teljesítik önrészfizetési kötelezettségüket, az egyéb magán tagok fizetési hajlandósága 70-75%-os. Sohajda Lajos IB elnök a beszámolót követően kiemelte, hogy az elért eredmények a lelkiismeretesen fizető tagoknak, a társulat irodájában dolgozó munkatársaknak és a tanácsadó cég szakszerű munkájának köszönhető.

A hamarosan kiküldésre kerülő egyenlegközlők a bennük foglalt végdátumig beérkezett befizetéseket tartalmazzák. Tagi egyeztetésre nincs szükség azon társulati tagok esetében, akik100 hónapos LTP-s szerződéssel rendelkeznek, és a befizetéseiket annak ütemezése szerint hiánytalanul teljesítették, azaz 100 hónapon keresztül maradéktalanul befizették a tagi hozzájárulást.

Minden más esetben tagi egyeztetés szükséges: ha a társulati tag elcsúszott a befizetésekkel, rendszertelenül és/vagy kevesebbet fizetett be a szerződésben vállalt önrészénél. A hat hónapnál kevesebb elmaradásban lévők számára csak az állami támogatással megemelt Fundamentás kiutalást követően derül ki, hogy milyen mértékben teljesítették a társulat alapszabálya szerinti önrész megfizetését. Aki elmaradásban van, vagy a saját elszámolása eltér a társulat kimutatásától, az egyenlegközlő kézhezvételét követően ügyfélfogadási időben egyeztessen a víziközmű-társulat irodájának munkatársaival.