Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlésének döntései

2016.05.22 06:49

2016 áprilisában a Víziközmű-társulat Taggyűlésének összehívására került sort, ahol a küldöttek megismerték a Társulat 2015. évi munkájáról, és a társulat gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Miután sor került a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadására, az egyebek napirendi pontban a lakás-takarékpénztári szerződések futamidejének közelgő lejáratával kapcsolatos döntés meghozatalára is sor került.

 

A taggyűlésen Sohajda Lajos IB elnök köszöntötte a résztvevőket, a küldötteket, az Ellenőrző Bizottság és az Intéző Bizottság tagjait, a tanácsadó Szabó és Vécsei Kft. munkatársait, valamint a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság képviseletében Takáts Íriszt és Sarkadi Zoltánt, továbbá Diósd Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjét, Kisfalvi Istvánt.

Beszámoló a Társulat 2015. évi munkájáról

Az első napirendi pont keretében Szabó Szilárd szakértő számolt be a Társulat 2015. évi munkájáról, részletes tájékoztatást adva az önrészek ingatlantípusokként történő befizetéséről.

Az LTP-vel rendelkező ingatlantulajdonosok fizetési morálja átlagosan 95%-os, ami országosan is kimagasló, de az „egyéb magán” érdekeltségű ingatlantulajdonosok és a tisztázatlan tulajdonosi viszonyok, valamint az elérhetetlen tulajdonosok rontják a fizetési statisztikát. Felhívta a figyelmet az LTP szerződések közelgő lejáratára, ami csak az önrészüket ütemesen törlesztő tagok esetében lesz eredményes, azaz csak a megtakarítások és a kiutalt állami támogatás fedezik a szükséges önrészt.

Sohajda Lajos IB elnök elmondta, hogy a Társulat a 2008. évben meghatározott csatornázásban érintett ingatlanok számát további 800 ingatlan bevonásával növelte, ami a lehetővé tette Diósd lehető legteljesebb csatornázottságát. A kibővült beruházásban megnövekedett feladatokhoz viszont az „egyéb magán” érdekeltségi hozzájárulások begyűjtését is szorgalmazni kellett, bár ott nem sikerült kimagaslóan jó fizetési morált elérni.

Beszámoló a Társulat 2015. évi gazdálkodásáról, a mérlegbeszámoló ismertetése és elfogadása

Dr. Burka Endre mérlegképes könyvelő a 2015. évi üzleti évről szóló beszámolót az általános résszel kezdte, majd ismertette a Társulat számviteli politikáját, az alkalmazott eljárásokat, részletesen bemutatva a Társulat pénzügyi helyzetét, a 2015. évi gazdálkodási eredményeket.

Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlése a 3/2016.(IV.27.) határozatával a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolót -13.074 ezer forint tárgyévi eredménnyel és 1.069.640 ezer forint mérleg főösszeggel egyhangúlag elfogadta, majd annak közzétételéhez is hozzájárult.

A lakás-takarékpénztári szerződések futamidejének közelgő lejáratával kapcsolatos döntés

Sohajda Lajos IB elnök az egyebek napirendi pont keretében emlékeztette a Taggyűlést a lakás-takarékpénztári szerződések futamidejének közelgő lejáratára, mely komoly feladatot ró a munkatársakra. A Társulat a tagok részére kétféle fizetési módozatban nyújtott lehetőséget az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegének megfizetésére. Egyik esetben az érdekeltségi hozzájárulás (341.860,- Ft) megfizetését teljes egészében a tagok vállalták. Másik esetben államilag támogatott előtakarékossági LTP szerződést köthettek, és a szerződéshez engedményezési nyilatkozatot írtak alá.

Az LTP szerződések esetében a 70, illetve 100 hónapos futamidő lejártával a havi rendszeres megtakarítás és állami támogatás fedezi az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét. Azon LTP szerződéses tagok, akik a részletekben való hozzájárulás fizetésében adósságot halmoztak fel, az állami támogatás elmaradását, és annak következményeként a K&H Banktól felvett banki hitel törlesztését is veszélyeztetik. Ezért Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlése az 5/2016.(IV.27.) határozata alapján az LTP szerződéssel rendelkező, kettő negyedévet, vagy azt meghaladó időarányos törlesztés befizetésével elmaradó Tag fizetési módozatát megváltoztatja, a törlesztés elmaradása miatt a már nem esedékes állami kiutalás összegével megemelt végtörlesztési összeggel 341.860,- Ft-ban állapítja meg.

Takáts Írisz, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa elismerését fejezte ki a Társulat eredményes működésével, a szakértői munkával, és a társulaton belüli munkafegyelemmel, a taggyűlés döntéseivel valamint a tagi önrészek beszedésével kapcsolatban. Kiemelte az átlagon felüli fizetési morált, mely messze eltér az országos, 50-60-70 %-os eredményektől.