Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Diósd Város Víziközmű-társulat rendkívüli taggyűlésének döntései

2016.07.26 14:56

2016. június 22-én rendkívüli taggyűlés összehívására került sort, ahol döntés született az elmaradással rendelkező lakástakarék-pénztári szerződések engedményesi jogairól történő lemondásról, valamint a társulat Alapszabályának módosításáról, amire az érdekeltségi hozzájárulásukat nem teljesítő érdekeltek miatt került sor - tájékoztatott Sohajda Lajos, a Víziközmű-társulat IB elnöke.

A taggyűlésen az IB elnöke ismertette a megjelentekkel, hogy a 70 hónapos LTP-s szerződések 2016. április 30-án zárultak le, a 100 hónapos szerződések pedig 2017. első félévében fejeződnek be. A lezárásokat követően a Fundamenta Lakáskassza Zrt. megkezdi az állami támogatással megnövelt szerződéses összegek kiutalását a Társulat részére.

A tagi hozzájárulások fizetése a tagok részéről nem minden esetben volt rendszeres, ezért a Fundamenta ezen szerződéseknél az állami támogatás kiutalását nem tudja az ütem szerint a Társulatra kedvezményezni, így a befizetéssel elmaradt szerződések miatt a Társulat a hitel visszafizetési tervét nem tudja a számításai szerint teljesíteni.

Diósd Város Víziközmű-társulata mindeddig megpróbálta meggyőzni az érdekeltségi területi ingatlanok tulajdonosait, hogy az érdekeltségi hozzájárulásukat fizessék meg. Akik erre önszántukból nem voltak hajlandóak, nem számíthatnak ugyanazon fizetési feltételekre, mint az önrészüket megfizető tagok. A behajtások költsége, valamint a behajtásokkal kapcsolatos jelentős többletmunka, továbbá az érdekeltségi hozzájárulások eredeti értékének megőrzése indokolja, hogy a hozzájárulás összege ezen tagoknál emelésre kerüljön.

A fentiek miatt Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlése úgy határozott, hogy azon lakástakarék-pénztári szerződések esetében, amelyeknél a befizetések 6 havi elmaradást mutatnak, (a tag előzetes értesítését követően) lemond az engedményesi jogairól, így a tag a továbbiakban szabadon rendelkezhet lakástakarék-pénztári szerződésével. Az engedményesi jogokról történő lemondással egyidejűleg a tag köteles érdekeltségi hozzájárulását a lakástakarék-pénztári szerződéssel nem rendelkező tagokra vonatkozó fizetési feltételek szerint teljesíteni.

Mivel az érdekeltségi hozzájárulás mértékét az alapszabály rögzíti, annak módosításáról is határoznia kellett a taggyűlésnek. Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlése a 7/2016.(VI.22.) számú határozatával részben megerősítette, részben módosította a víziközmű-társulat alapszabályának V. fejezetét, ami a társulati hozzájárulás mértékéről szól.

Megerősítette többek között, hogy az érdekeltségi területen lévő ingatlanok esetében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésétől csak abban az esetben tekinthet el a víziközmű-társulat (csak abban az esetben engedélyezhet mentességet), ha az adott ingatlan adatai hiteles forrásból beazonosíthatóak, és a víziközmű-társulat közfeladatát képező beruházást megvalósító önkormányzat határozattal alátámasztja, hogy későbbiekben semmilyen igénnyel nem lép fel a víziközmű-társulattal szemben az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése okán.

Az érdekeltségi hozzájárulás mértékének módosításáról azon természetes személy tagok miatt döntött, akik víziközmű-társulatra engedményezett lakás-előtakarékossági szerződéssel nem rendelkeznek (ideértve azon eseteket is ha a megkötött előtakarékossági szerződésük a futamidő alatt bármely okból megszűnik, valamint, ha az előtakarékossági befizetéseik legalább hat havi elmaradást mutatnak), valamint jogi személyek és más szervezetek esetében, akik érdekeltségi hozzájárulásukat 2016. június 30. napjáig nem teljesítették, és 2016. június 30. napjáig igényt nem jeleztek, kérelmet nem nyújtottak be a víziközmű-társulathoz. Számukra az érdekeltségi hozzájárulás összege 399.905.-Ft/érdekeltségi egység, amely összeget a Társulat ez irányú értesítése alapján kell megfizetni a társulat számlájára.

A „B” program beruházásairól is határozott a rendkívüli Taggyűlés. A rendelkezésre álló fedezeti összeg mértékéig a következő területi szakaszokra bontott szennyvíz csatornavezetékeket, és a csapadékelvezető műtárgyakat valósítja meg:

I. ütemben

Balatoni út 8. sz. ingatlan, Balatoni út 8./a., /b., /c.

Diófasor út, Diófasor út kiegészítés, Királyka utca, Királyka u. kiegészítés,

Galamb utca

Hársfa utca, Hársfa u. kiegészítés

Kavicsos utca, Kavicsos u. kiegészítés

Panoráma utca, Krisztina utca, Tündér utca

Zöldfa utca, Tompa utca, Tompa u. kiegészítés

I. ütem kiegészítése

A csapadékvíz elvezetés munkáinál elsődlegesen a kis műszaki tartalmú utcák felújításai, valamint a nagy keresztszelvényű gyűjtőárkok tisztítási és üzemeltetési vizsgálatát elősegítő aknaépítési munkák tartoznak az. I-es ütem kiegészítésébe. (Tóth Ilona utca, Bajcsy Zs. utca, Radnóti u – Akácfa u csomópont, Vadvirág utcai befejező munkák, Muskátli utcai árok tisztító nyílásainak kialakítása, ugyanitt mederszelvény tisztítás.)

II. ütemben

Opcióként hirdethetők meg az alábbi területek a rendelkezésre álló, korlátozott fedezeti összeghatár miatt.

A megvalósítási szakaszba történő bevonásuknál minden esetben mértékadó az adott területen elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai által a Társulathoz befizetett tagi önrész.

Balatoni út hrsz. 2653/4., Fülemüle utca

Géza utca, Géza u. kiegészítés

Mandula utca, Mandula u. kiegészítés

Nádas u. – Diófasor, Nádas u. – Diófasor kiegészítése

Feltételként szabva, hogy az építési szakaszokra az ajánlattevők által adott ajánlati árak összege, valamint a rendelkezésre álló fedezeti összeg esetleges pozitív különbözete a II-es ütembe tartozó opciós területek egy részének kivitelezéséhez olyan korlátozott fedezetet nyújt, amelynek mértéke sem a közbeszerzési eljárás során, sem a kivitelezési fázisban nem haladható meg.