Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Diósd felszíni csapadékvíz-elvezetés tanulmánytervének befejező szakasza

2017.02.16 17:23

Diósd város vízgyűjtő területének csapadékvíz-elvezetési terve befejező szakaszában van. Az eddig lezajlott vizsgálódásokból egyértelműen kiderül, hogy a meglévő vízgyűjtő rendszerek keresztmetszete megfelelő. Vannak olyan szakaszok, amelyek látszólag ennek ellent mondanak, de azokon a területeken valamilyen ok miatt beszűkült a korábbi keresztmetszet. Lehet ok útépítés is, de gyakori a vízelvezető-csatorna keresztszelvények eltömődése is. Tehát vannak kritikus szakaszok. Az építési munka ilyen szempontból mégis kevesebb, mint a korábban feltételezett. Azokon a szakaszokon viszont, ahol építeni kell, előbb-utóbb el kell végezni, mert a magának utat törő lezúduló víz, sokkal nagyobb károkat okoz a településnek, mint amennyibe a csapadékvíz megfelelő elvezetésének a kiépítése kerül. Jól mutatja ezt a február eleji olvadáskor Diósd felső területein keresztül lezúdult csapadék.

Amikor parcellázták a felső területeket, a meglévő vízfolyásokat, vízutakat meghagyták. 3-4 méter széles utakat hagytak szabadon a természetes víz lefolyására. Az önkormányzat ezeket a vízutakkal kapcsolatos adatokat átadta a tervezőknek, hogy a csapadékvíz-elvezetési tanulmánytervet ezekkel kiegészítsék. A törökbálinti területekről és a M0-s út vízgyűjtő-területeiről is nagyobb mennyiségű csapadékvíz zúdul Diósdra, különösen gyors olvadáskor. A Törökbálinttal szomszédos utcákban több vízelvezető árok is volt, de azok mára részben eltűntek, és csak „részárkok” maradtak, amikbe belefolyik ugyan a víz, de amikor megtelik, kiömlik és utat keres az alacsonyabb területek felé, akár a kereteken keresztül is. Ezeken a területeken a vízkártétel megelőzése fontos önkormányzati feladat, amihez a „B” program keretében megrendelt, egész Diósdot érintő csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv nagymértékben igyekszik hozzájárulni. Ezért a tervező megküldi a tanulmánytervet még a befejezés előtti állapotban az önkormányzatnak, hogy véleményezze, észrevételezze, és a végleges terv fontos, ésszerű szempontokkal egészülhessen ki.