Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Diósd csatornázottsága a lehető legteljesebb legyen

2015.11.21 08:13

Minden olyan érdekeltségi területen fekvő diósdi ingatlant meg kell vizsgálnunk, amely kimaradt a csatornabekötésből. Az elmaradt csatornabekötéseket be kell ütemezni, azokat el kell végeztetni, a korábban számításba vett, de valamilyen okból elmaradt gerincvezeték-szakaszokat ki kell építeni. A célunk az, hogy a program befejezésekor Diósd csatornázottsága a lehető legteljesebb körű legyen.

A „B” program költségvetéséből tehát elsőbbséget élvez az elmaradt gerincvezeték-szakaszok kiépítése, a csatornázásra alkalmas ingatlanok teljes körű kiszolgálása, továbbá az átemelők beépítése, melyek készültségi szintje jelenleg 70%-os. Az útépítések, útfelújítások és a vízelvezető rendszerek kiépítése a hitelkeret függvényében csak ezek után következhet. De nem feledkezhetünk meg a szolgalmi jogok lehetséges megváltásának egyeztetésével kapcsolatos feladatokról sem.