Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Beszámoló a Társulat 2014. évi munkájáról, gazdálkodásáról

2015.05.23 08:36

2015. évi első rendes taggyűlés elfogadta a 2014. évi mérlegbeszámolót, miután megismerte a víziközmű-társulat 2014. évi munkáját, illetve a gazdálkodásáról készített a mérlegbeszámolót.

A bevételekről és a gazdálkodásról szakértők tájékoztatták az egybegyűlteket, ingatlantípusokként és befizetések szerint. A társulat pénzügyi fegyelme példaértékű. Az LTP-s társulati tagok érezve vállalt felelősségüket, kimagasló fizetési morállal teljesítik önrészüket, és a legtöbben már rá is csatlakoztak a csatornahálózatra.  Az „egyéb magán” érdekeltségű ingatlantulajdonosokat részben sikeres adatok jellemzik. Néhány esetben a tisztázatlan tulajdonosi viszonyok és az elérhetetlen tulajdonosok rontják a fizetési statisztikát. A rákötések miatt sok tulajdonos kereste fel az irodát, ami az ügyfélszolgálati munkatársak nagyobb leterheltségét jelentette, ugyanakkor hozzájárult a társulati nyilvántartás javításához.

Diósd Város Víziközmű-társulat taggyűlése az Egyszerűsített éves beszámolót a 925.683 ezer Ft mérleg főösszeggel és -13.086 ezer Ft tárgyévi eredménnyel a jogszabályoknak megfelelő formában és adattartalommal elfogadta, miután megismerte a mérlegbeszámolót és a társulati gazdálkodás sajátosságait. A vízközmű-társulatok jellemzően működési költség hozzájárulást kapnak az önkormányzatoktól, és kamat bevételekre tesznek szert. A befizetett érdekeltségi hozzájárulások költséghányadot nem tartalmaznak, mert a működési költségek fedezetét az önkormányzat magára vállalta. Látszólagos veszteség keletkezett a működés során, ami főleg a beruházási hitel kamataiból adódik. E látszólagos veszteség a támogatás befizetésekor kerül elszámolásra, és szűnik meg.

Sohajda Lajos az Intéző Bizottság elnöke a társulat munkájáról tájékoztatta a küldöttgyűlést. Az iroda dolgozói a 2014. évben 7140 db ügyiratot iktattak, ebből bejövő levél 1159, kimenő levél 1077, a két alkalommal kiküldött egyenlegközlők száma 4904 db. Az alapszabálynak megfelelően a társulat egy Ellenőrző Bizottsági ülést, négy Intéző Bizottsági ülést és három taggyűlést hívott össze, melyeken 25 intézőbizottsági határozatot és 22 taggyűlési határozatot hozott.

A társulat munkája folytatódik a beruházás teljes – a „B” programot is magába foglaló – befejezésig, a létrehozott közművek vagyoni átadásáig, és a végleges pénzügyi elszámolás befejezéséig, valamint az érdekeltségi területen fekvő - kialakított, vagy a jövőben kialakításra kerülő - érdekeltségi egységek mindegyike után járó 341.860,- Ft beruházási önrész Diósd Város Víziközmű-társulathoz történő befizetéséig.

A társulati ülésen részt vett Takáts Írisz a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa, aki elmondta, hogy munkája során sok társulatot látogatott meg, de nem jellemző, hogy ilyen összehangolt és következetes munkamenettel dolgozzanak. Elismerését fejezte ki a társulat munkájának köszönhető eredményes működésért, az átlagon felüli befizetési morálért.