Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.„B” program a fizikai befejezéshez közeledik, és folyamatos az adatgyűjtés az elszámoláshoz

2017.09.24 10:51

Diósd Város Víziközmű-társulatának tájékoztatója

B” program a fizikai befejezéshez közeledik, és folyamatos az adatgyűjtés az elszámoláshoz. A nyári szabadságokat követően irodánk munkatársai elkezdték az 2017. szeptember 20-án tartandó intézőbizottsági ülés előkészítését tájékoztatott Sohajda Lajos a társulat IB elnöke.

Minden olyan adatot, információt össze kell gyűjteni és összegezni kell, amelyek a társulati tagok által megkötött, élő LTP-s szerződésekre vonatkoznak. Társulatunk vállalt feladata a diósdi csatornaberuházás önrészének összegyűjtése. A beruházás és az LTP-s szerződések futamidejének végéhez közeledve, ismernünk kell a pontos számokat, hogy megfelelően felkészülhessünk a pénzügyi zárásra, és az elszámolásra mind a lakosság és mind a hitelező bank felé. Diósd Város Víziközmű-társulata az önrész összegyűjtésével és annak a Fundamenta felé történő befizetésével, majd az állami támogatással megnövelt engedményezett összegek kiutalását követően a hitelező bank számára történő továbbítással, valamint az önrészt meghaladó lakossági túlfizetések visszafizetésével tartozik elszámolni a zárási folyamatban. A szennyvíztisztító telep bővítésére, korszerűsítésére és a csatornaberuházás egészének lebonyolítására (beleértve az előkészítést, a tervezést, a szakmai és financiális kérdésekben történő döntéseket, a pályáztatásokat, a szerződéskötéseket, a kivitelezők megbízását, a pénzügyi teljesítések igazolását, a nyertes vállalkozók munkájának ellentételezését stb.) hozta létre Érd, Diósd és Tárnok az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást. A beruházást érintő szakmai, műszaki és financiális döntéseket a három önkormányzat társulása hozta meg. A társulás a létrehozott vagyont a közeljövőben fogja átadni az önkormányzatok tulajdonába, és a vagyoni átadást követően az addigi ügyintézések és eljárásrendek meg fognak változni. A szennyvízcsatorna működésével kapcsolatos hibák, észrevétek kezelése a tulajdonosok feladata lesz.

A „B” program Diósdon a fizikai befejezéshez közeledik. Jelenleg elszámolási stádiumban van a Balatoni úti csapadékvíz elvezetés, valamint a Kavicsos utcai munkák kifizetése. Ezeken túlmenően pénzügyi rendezésre vár a régi NA 300-as szennyvízvezeték kiváltásával kapcsolatos költségek rendezése. A befejező program ezzel gyakorlatilag véget is ér, további munkák megkezdésére nincs mód, mert a K&H Banknál rendelkezésre álló hitelfedezet kimerült. A megkezdett tervezési és kivitelezési munkák költségkimutatásának összegzése folyamatban van.

Diósd Város Víziközmű-társulata az önrészekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolást követően tudja majd befejezni és a hatályos rendelkezések alapján felszámolni a tevékenységét. A záráshoz szükséges az elvégzett munkákat tükröző dokumentumok olyan jellegű rendezése és archiválása, amit kötelezően meg kell őrizni a különböző jogszabályi előírásoknak megfelelően, és ennek érdekében hivatalosan meg kell keresni az önkormányzatot és egyeztetni kell a dokumentumok későbbi őrzési helyéről.

Az önrészekkel történő végleges elszámolásra csak az állami támogatással megemelt, engedményezett Fundamentás kiutalásokat követően kerülhet sor, hisz csak akkor derül ki, hogy az LTP-s szerződéssel rendelkező tagok a szerződésben vállat ütemezésben és időben teljesítették-e befizetéseiket, hisz az önrész részét képező maximális állami támogatást csak abban az esetben folyósítják. Akik például az önrészt késedelmesen, de fél évnél kevesebb elmaradással teljesítették, azokkal csak késedelmesen tud elszámolni a Fundamenta, és ott az állami támogatás egy részének elmaradásával is számolni lehet. Nekik helyt kell állniuk az elmaradt támogatásért, és velük egyenként egyeztetve kell a társulatunknak elszámolni.

Az állami támogatással megnövelt megtakarítások kiutalását megelőzően még azokkal a tagjainkkal sem tudunk elszámolni, akinek a vállalt megtakarításon felüli befizetésük van. Ha az illető által engedményezett összeg megérkezik a Fundamentától, és ha maradéktalanul megkapta a maximális állami támogatást, akkor tudjuk számára visszafizetni a túlfizetést.

Minden LTP-s szerződéssel rendelkező társulati tag figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy a szerződése nem a futamidő végével szűnik meg, hanem a Fundamenta által kiutalt állami támogatással megnövelt engedményezett összeg rendelkezésre állásával, amennyiben az megegyezik a szerződésben vállat összeggel. Ha eltérés van, személyes egyeztetés szükséges: hiány esetén a társulati tagnak kell helyt állnia; a vállalt megtakarításon felüli befizetés esetén visszakapja a túlfizetés összegét. Az szerződés tehát csak az elszámolást követően szűnik meg.

Az elszámolás folyamatos, hisz tagjaink a 100 hónapos és a 70 hónapos LTP-s szerződéseket különböző időpontokban – akár egy naptári év eltéréssel – kötötték meg, így futamidő vége is eltérő, elhúzódó.