Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Az elszámolási eljárás kezdő napját megelőző utolsó hetek összegezése

2018.12.01 01:42

 

 Diósd Város Víziközmű-társulata az elszámolási eljárás kezdő napjához közeledve minden olyan tevékenységet elvégez, ami ahhoz szükséges, hogy az elszámoló bizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelően el tudja látni a feladatát – tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

A víziközmű-társulat az elszámolási eljárás kezdő napját megelőző utolsó heteiben összegez, dokumentál, adatokat rendez, kimutatásokat készít és minden olyan munkákat elvégez, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a taggyűlés által megszabott határnapot követő elszámolási eljárás folyamata során minden rendben folyhasson.

A víziközmű-társulat irányító szervezeteinek hatásköre módosul. Az intézőbizottság az elszámolási eljárás kezdő napját megelőző napon befejezi a tevékenységét. A taggyűlés ugyanakkor dönt az elszámoló bizottság megalakulásáról, amely az elszámolási folyamat időszakában az elszámoláshoz kapcsolódóan minden szükséges adminisztrációs és dokumentálási tevékenységet elvégez a jogszabályi előírásoknak megfelelően.     

A munka folyamatosságát a jelen állapotban úgy kell biztosítani, hogy a tíz év alatt, a 2500 körüli ingatlantulajdonossal kapcsolatos ügyiratok archiválása, rendezése, kimutatása megfelelően megtörténhessen. Továbbá mind azon dokumentumok rendszerezésre kerüljenek, amelyeket a tulajdonos önkormányzat számára az elszámolás során átadunk.

Jelen időszakban a fentieken túl fontos feladatunknak tekintjük a tagi önrész alapszabály szerinti összegén felüli túlfizetőknek a túlfizetett összegek visszajuttatását, és az olyan tagi önrészek visszafizetését, amelyek esetében a csatorna házi-bekötése műszaki okokból nem valósulhatott meg.

Fontos, ezért minden érintett figyelmét szeretnénk felhívni, hogy aki úgy köt közcsatornára, hogy nem rendelkezik rákötési engedéllyel, az szankcionálható. Akik viszont nem fizették be a tagi önrészüket, azoknak az ingatlantulajdonosoknak vagy egyéb jogcímű ingatlanhasználóknak a névsora átadásra kerül az önkormányzat jegyzőjének. A továbbiakban a jegyző gondoskodik az elmaradt befizetések intézéséről.