Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Átadták az Érdi Szennyvíztisztító Telepet

2014.03.20 10:40

Érd, 2014. március 21. – Ünnepélyes keretek között, dr. Aradszki András országgyűlési képviselő jelenlétében átadták az elkészült Érdi Szennyvíztisztító Telepet.

Az „Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 projekt)” keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep rekonstrukció és bővítés napi 15-16 ezer köbméter szennyvíz befogadását és tisztítását teszi lehetővé, amivel közel 80.000 lakos életszínvonalát, a környék termőföldjeit, valamint a Duna élővilágát és vízminőségét javítja.

Az összességében 32 milliárd forintos, Európai Uniós támogatásból megvalósult Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program jelenleg az ország legnagyobb ilyen jellegű infrastruktúra fejlesztési és környezetvédelmi beruházása, amely hatására Pest megye legnagyobb településközösségének életszínvonalbeli változása mellett a Duna vízminősége is javul. A régió legnagyobb településközösségét, Érdet és Diósdot, valamint Tárnokot érintő projektben korszerűsített tisztító napi 15-16.000 m3 szennyvíz elvezetését és tisztítását teszi lehetővé, mindezt európai színvonalú mechanikai, biológiai és anaerob tisztítási folyamtokra építve.

„Tudatos, környezetvédő, a fenntartható fejlődést szolgáló és minden tekintetben európai színvonalú beruházás készült el idén Érden, Tárnokon és Diósdon. A szennyvíztisztító telep kibővítését és a korszerűsítést szolgáló beruházás nagy mérföldkő, nemcsak a településközösség életszínvonalának növekedésében, hanem a tágabb környezet és az élővilág védelmében is. A tisztább víminket a környezeti terhek csökkentéséhez, és egy környezettudatosabb gondolkodáshoz.” – mondta dr. Aradszki András köszöntőjében.z, a jobb talajminőség hozzásegít

Az ünnepélyes átadási rendezvényen köszöntőt mondott T. Mészáros András, Érd polgármestere. Beszédében elmondta, hogy a három település összefogása nélkül nem jöhetett volna létre a példaértékű beruházás.

„A hosszú évekig tartó tervezés, majd kivitelezés eredményeként nemcsak a közművesítés életünket megkönnyítő és komfortosabbá tevő előnyeiről beszélhetünk, hanem arról a környezetvédelmi előnyről is, amit a szennyvíztisztító telep korszerű megépítésével, környezeti értékeink, vizünk, termőföldeink védelmének érdekében tettünk. A csatornahálózat és a modern technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telep kiépítésével településközösségünk példamutató lépést tett a haladó szellemű, európai gondolkodás felé. Köszönöm a települések lakóinak a türelmet, a kitartást! A beruházás csak a közösség támogatásával lehetett sikeres!”

A szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról a telepet működtető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ügyvezetője, Rácz Beatrix beszélt.

„A fejlesztés során olyan új technológia került bevezetésre, amely mind színvonalában, mind környezettudatosságában európai színvonalú tisztítást tesz lehetővé. A tisztító telep újításai közül különösen büszkék vagyunk az energiatudatos, biogáz villamos energiává alakító berendezésre, illetve a telep tervezői által kidolgozott egyedi víztisztító megoldásokra.”

A beszédek után a jelenlévő meghívott vendégek megismerkedhettek a tisztítóval és a szennyvíztisztítás folyamatával is.

A tisztítóba beérkező szennyvíz először egy mechanikai tisztításon, majd egy biológiai tisztításon megy keresztül. Először bekerül az előülepítő, utána pedig az utóülepítő medencékbe, ahol a végső iszaposítás és a bűzhatású anyagok eltávolítása megtörténik. Az iszapkezelőben elszívott kellemetlen szaghatású levegő a telep biogáz motorjában kerül hasznosításra, villamos energiát termelnek általa. A biogázt gázmotorokban elégetik, így termelődik a villamos energia, amivel a telep elektromos energiaigényének egy része biztosítható. A megmaradt szennyvíziszap stabilizálása anaerob rothasztással történik. Az anaerob rothasztás előnye, hogy az eljárás közben nagyságrendekkel csökken az iszap fertőző képessége, a keletkező iszap mennyiség sokkal kisebb lesz, és emiatt csökkennek a víztelenítésre fordított költségek is.

Tények és számok a fejlesztésről

  • A beruházás értéke 32 milliárd forint.
  • A kibővített tisztítótelep kapacitása napi 15-16 ezer köbméter szennyvíz befogadására és tisztítására képes, ami bőségesen lefedi Érd, Tárnok és Diósd teljes lakosságának napi szennyvízét.
  • A telep a szennyvíz feldolgozását követően tiszta, környezetbarát vizet engedhet vissza a Dunába, a feldolgozás során keletkezett biogázzal pedig saját energiaellátását is biztosítani tudja.
  • A közművesítés lehetővé teszi vállalkozások fogadását és lakosság számának bővülését is.
  • Érden az éves vízfelhasználás 3 millió m3, ennek eddig csak a 10%-a jutott el a szennyvíztisztítóba.