Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Akiknek a szerződésben vállat megtakarításon felüli túlfizetés miatt visszafizetési igényük van, jelentkezzenek irodánkban

2018.09.22 21:02

   Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

Diósd Város Víziközmű-társulata megkezdte a társulati tagok túlfizetéseinek visszautalását, hogy működésének utolsó hónapjaiban minden rendezhető ügyet közmegelégedésre le tudjon zárni – tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

Diósd Város Víziközmű-társulatának - a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény és a 2013.évi V. törvény (Ptk.) alapján elfogadott – Alapszabálya értelmében „a társulat alapvető célja, hogy ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok bevonásával helyi vízgazdálkodási közfeladatot valósítson meg”.

  1. A társulat közfeladata: „Diósd településen az érdekeltségi területen belül a társulat tervében meghatározott szennyvíz hálózat és tisztítómű építése”.

  2. A társulat főtevékenysége: „folyadék szállítására szolgáló közmű építése”.

A társulat tagjai: „az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasságok”.

Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegének megállapítására a társulat megalakulását megelőzően került sor, hogy a társulati tagok felelősen tudjanak dönteni a vállalásukat illetően.

  1. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály értelmében az „érdekeltségi területen lévő ingatlanok esetében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésétől csak abban az esetben tekinthet el a víziközmű-társulat (csak abban az esetben engedélyezhet mentességet), ha az adott ingatlan adatai hiteles forrásból beazonosíthatóak, és a víziközmű-társulat közfeladatát képező beruházást megvalósító, önkormányzati határozattal alátámasztja, hogy későbbiekben semmilyen igénnyel nem lép fel a víziközmű-társulattal szemben az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése okán”.

A társulat az alapszabályban rögzített feladatát akkor tudja az előírásoknak megfelelően befejezni, ha az önrészüket meg nem fizetők adatait átadja a beruházás megvalósítójának és tulajdonosának, az önkormányzatnak, ugyanakkor a szerződésben vállat megtakarításon felüli – valamilyen okból a tagok által eszközölt – túlfizetéseket visszautalja. Eddig ötven fölötti a visszafizetések száma, és csak azért ennyi, mert a túlfizető tagoknak írásban jelezniük kell, hogy milyen számlaszámra kérik a visszautalást. Ezúttal is kérem azokat, akiknek túlfizetés miatti visszafizetési igényük van és eddig még nem jelentették be a számlaszámukat, minél hamarabb jelentkezzenek irodánk valamelyik elérhetőségén. Aki valamilyen okból nem jelentkezik a társulat működésének utolsó hónapjaiban, annak a visszautalási igényét majd az önkormányzathoz kell benyújtania.