Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A víziközmű-társulat júliusi taggyűlésén részt vett a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa és Diósd Város Önkormányzat Jegyzője is

2018.07.23 08:48

Diósd Város Víziközmű-Társulata 2018. július 13. napján 18 órakor Taggyűlést tartott, melyen a meghívásnak eleget téve részt vett a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa Takáts Írisz és Diósd Város Önkormányzat Jegyzője dr. Balogh Pál is – tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

Az egybegyűltek köszöntését követően a szavazási rend ismertetésére került sor. A napirend elfogadásakor újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat, ugyanakkor a meghívó szerinti első és második pontok felcserélését hagyta jóvá a Taggyűlés. Első helyre került a delegáltak megválasztása, újraválasztása, mert a Taggyűlésből hárman jelezték, hogy a társulati munkát nem tudják folytatni, így újraválasztásuk nem lehetséges. A többiek írásban tettek nyilatkozatot, hogy feladatukat a társulati munka folyamatosságának biztosítása érdekében továbbra is folytatni kívánják, amennyiben a Taggyűlés az újraválasztásukat megszavazza. Mind a leköszönő, mind a megbízatásukat továbbra is vállaló küldöttek társulati munkáját megköszönve az Intézőbizottság javaslatot tett a megüresedett három tisztségviselő személyére. A tisztségek betöltésére vonatkozóan más javaslat nem érkezett. A Taggyűlés tagjainak megválasztása, újraválasztása egyenként, a képviselt érdekeltségi egységük megjelölése mellett, név szerinti szavazással történt. A szavazást követően a Taggyűlés úgy döntött, hogy tudomásul veszi a tisztségükről lemondottak szándékát, a szavazás eredményeként az újonnan megválasztott tagokat a küldöttek névsorába nyilvántartásba veszi, ezáltal a delegáltak az általuk képviselt érdekeltségi egységnek megfelelő szavazati joggal rendelkeznek a társulat további döntéshozatalában.

A vezető tisztségviselők újraválasztása azért vált időszerűvé, mert az érvényben lévő Alapszabály 2018. augusztus 4. napjáig van hatályban. A társulati feladatok folyamatos végzése érdekében a Taggyűlésnek határoznia kellett a vezető tisztségviselők mandátumáról tisztújítás keretében. Mivel egyéb javaslat a tisztségviselők személyére nem érkezett, a Taggyűlés az Intéző Bizottságot és az Ellenőrző Bizottságot változatlan összetételben kívánta megerősíteni. Az IB tagok, majd az EB tagok újraválasztását a Taggyűlés egyesével, személyenkénti szavazással egyhangúan fogadta el, a jelöltek tartózkodása mellett. A szavazást követően a Taggyűlés határozatban rögzítette, hogy az Intéző Bizottságot és az Ellenőrző Bizottságot változatlan személyi összetételben az Alapszabály XVII. Fejezet 2. pontjában előírtaknak megfelelően a társulat zavartalan működéséhez, továbbá a végelszámolási folyamat jogszabály előírások szerinti feladatok hiánytalan ellátásához megerősíti tisztségükben. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 40.§ pontjaiban előírtaknak megfelelően a személyi változások okán az Alapszabályt módosítására került sor a harmadik napirend keretében.

Egyebek naprenden belül az IB. elnök tájékoztatta a jelenlévőket a társulat hitelfelvételéről és hiteltörlesztéséről. A szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program kivitelezési és egyéb járulékos tervezési, engedélyeztetési munkák fedezetére a társulat által felvett hitel és a hitelező pénzintézet felé törlesztett összegek egyensúlyba kerültek. A taggyűlés a tájékoztatást elfogadta, azzal, hogy a hitelkeret szabad részének további csatorna fejlesztési célra való felhasználást nem tart szükségesnek.

Az IB elnök beszámolt arról is, hogy Polgármesteri Hivatal Jegyzője a behajtott önrésztartozások összesítőit és a befizetőket tartalmazó kimutatást 2018. első félévében a társulat részére megküldte, valamint további behajtásból származó érdekeltségi hozzájárulások átutalásáról is nyilatkozott.

A társulat megszűnéséről és az elszámolási eljárás megindításáról szóló tájékoztató során elhangzott, hogy a víziközmű-társulat az Alapszabályban vállat feladatait ellátta. A csatornaberuházás megvalósításához felvett hitelek és az LTP-s önrészkiutalások egyenlege pozitív tartományba került, azonban a túlfizetések és műszaki okok miatt meg nem valósult csatornabekötések miatti visszafizetések még folyamatban vannak. A tanácsadók javaslata és a jogi, pénzügyi szabályozás értelmében az elszámolást a folyamatban lévő banki hitelkeret lejártát követően érdemes megindítani. Az elszámolási eljárás megindítási folyamatáról és részfeladatairól a következő taggyűlés összehívásakor kell majd határozni, és a törvény szerint dönteni kell az elszámoló bizottság létrehozásáról.