Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A víziközmű-társulat taggyűlése elfogadta a 2016. évi mérlegbeszámolót

2017.05.23 06:27

Diósd Város Víziközmű-társulatának 2017. májusi Taggyűlésén az Intézőbizottság beszámolt a társulat 2016. évi munkájáról és gazdálkodásáról.

A meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását követően, Sohajda Lajos IB elnök és a tanácsadó cég képviselője beszámoltak a víziközmű-társulat 2016. évi munkájáról. A tavalyi évben az egyéni befizetők elmaradásainak kezelése, udvarias, de határozott felszólítások kiküldése és az ingatlanváltozásokkal kapcsolatos adminisztrációs teendők növelték meg jelentősen a társulat munkatársainak feladatait. Ingatlanok megosztásakor és összevonásakor, eladásakor, tulajdonos elhalálozásakor, illetve egyéb adatváltozások esetén sokan nem tájékoztatják időben a társulatot, így utólagos adminisztrációs egyeztetéseket kell lefolytatni az érintettekkel.

A tanácsadó kiemelte, a diósdiak önrészfizetési hajlandóságának és a társulat munkájának köszönhető, hogy a fizetési morál 88,14%-os. Az egyéni befizetők ettől lényegesen rosszabbul teljesítenek, míg az LTP-s tagok befizetései 96,44 és 100% között vannak.

 

A második és harmadik napirend keretében került sor a társulat 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolóra, és a mérlegbeszámoló ismertetésére, elfogadására. A tanácsadó kiemelte, a társulat működési költségét a korábban önként vállalt kötelezettsége ellenére nem finanszírozza az önkormányzat, pedig legfőbb érdeke, hogy a társulat eredményesen működjön, begyűjtse a tagi önrészeket, és a beruházás hitele teljes mértékben az érdekeltségi hozzájárulásokból legyen finanszírozható. A tájékoztatás szerint a kamatbevétel 2016-ban lecsökkent, 537 ezer forint volt. A társulat pénze jelenleg LTP-s számlákon és bankszámlán van, valamint a „B” program teljesítésének ellentételezése került kifizetésre. A tanácsadó előremutatóan hangsúlyozta, nem lesz könnyű a 2017. év, a jelengegi hátralék még nem veszélyezteti a társulati hitel visszafizetését, amennyiben teljesülnek az elvárt befizetések, támogatások. A 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolót 1.270.926 e. Ft mérleg főösszeg mellett, -32.144 e. Ft tárgyévi működési eredménnyel elfogadta a taggyűlés.

Egyebek naprendi pontban Sohajda Lajos IB elnök tájékoztatott az EU-s támogatású csatorna-beruházás keretében felújított szennyvíztisztító telep és az új szennyvíztisztító létesítmény próbaüzeme során Diósdot terhelő költség (1.121.212,- Ft) megfizetéséről. Majd beszámolt az önkormányzattal folyamatban lévő egyeztetésről azon ingatlantulajdonosok ügyében, akiknek a beruházás érdekében átadott területek ellenértékeként érdekeltségi hozzájárulás megfizetése nélkül biztosít csatornára kötést az önkormányzat a víziközmű-társulat által.

Sohajda Lajos beszámolt arról, hogy a felügyeleti szerv a víziközmű-társulat jogértelmezését fogadta el, azaz amíg a csatornahálózat tulajdonba adása nem történik meg, Diósd Város Víziközmű-társulat megkerülésével nem adhat hozzájárulást a házi-bekötésekhez az ÉTCS Kft.

A „B” program keretében megvalósuló (korábban elmaradt) ingatlanbekötések utólagos tervezésének elfogadását követően az IB elnöke a társulat tevékenységének lezáráshoz közeledő időszakáról beszélt. A társulat 2008 óta sokat dolgozott a beruházás pénzügyi fedezetének megteremtésén. Az első ütemben megkötött LTP-s szerződések 2017-2018-ban lezáródnak, de lesznek későbbre elhúzódó szerződések is. A társulat közel van ahhoz, hogy vállat feladatát teljesítse, fel kell készülni a megszűnéssel kapcsolatos teendőkre. A küldöttek támogatását kérte, és meg is kapta, hogy a víziközmű-társulat jogszabályi előírásoknak megfelelő megszüntetéséhez szükséges módosított eljárási szabály kidolgozására megbízást adjanak a Szabó és Vécsei Tanácsadó Kft.-nek, tekintettel a megszüntetéssel kapcsolatos jogszabály várható megváltozására is.

FELHÍVÁSOK!

A legkorábban megkötött,100 hónapos LTP-s szerződések áprilisban értek el a futamidejük végékez. MINDENKI ELLENŐRIZZE A BEFIZETÉSEIT! Aki elmaradásban van, sürgősen keresse fel a társulat irodáját.

MINDEN ADATVÁLTOZÁST – ingatlanmegosztás, ingatlanösszevonás, adásvétel, haláleset – JELEZZENEK A TÁRSULAT IRODÁJÁBAN. Ingatlan eladáskor a változás bejelentése az eladó kötelezettsége.