Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A társulat ügyviteli rendje szerint készülnek a végzáró egyenlegközlők

2017.06.12 20:55

Diósd Város Víziközmű-társulatának irodájában rendszerezik a befizetéssel kapcsolatos adatokat, mivel a lejáratukhoz közelednek a 100 hónapos futamidejű LTP-s szerződések – tájékoztat Sohajda Lajos a társulat IB elnöke.

A társulat irodája most arra készül, hogy minden befizetéssel kapcsolatos adatot rendszerezzen, minden tagi befizetésről a tagonkénti nyilvántartásokat összeállítsa, hogy a társulat ügyviteli rendje szerint a végzáró egyenlegközlőket a 2017. 06. 30-i zárást követően ki tudjuk küldeni. A befizetések pontos nyilvántartása az elszámolás alapja mind a rendszeresen fizető társulati tagok felé, mind az elmaradásban lévők felé. A különböző okok miatt tartósan nemfizetőket fel kell szólítanunk, hisz a tartózkodásukkal nehéz helyzetbe hozzák a társulatot, melynek legfőbb feladata a csatornaberuházás ellenértékét képező tagi önrészek összegyűjtése.

A közeljövőben sok 100 hónapos futamidejű LTP-s szerződés lejár. Mivel a szerződéskötések több hónapon keresztül történtek, ezért a szerződések lejárata és lezárásuk az egyéni kötésektől függően folyamatos. A futamidő végén kerül sor az úgynevezett végzáró egyenlegek kiküldésére.

Az egyenlegközlők a bennük foglalt végdátumot megelőző befizetésekről tájékoztatják majd a társulati tagokat, a lezárás utáni befizetéseket értelemszerűen nem tartalmazzák. Kérünk minden társulati tagot, aki elmaradásban van, vagy a saját elszámolása eltér a társulat kimutatásától, az egyenlegközlő kézhezvételét követően egyeztessen irodánk munkatársaival.

Több társulati tag kérelmezi már az elszámolást, különösen azok, akik az elsők között kötöttek LTP-s szerződéseket, és folyamatosan teljesítették mind a 100 hónapos önrészfizetési kötelezettségüket. Ők is a végzáró egyenlegből értesülnek majd a befizetésükről, azaz a szerződés szerinti vállalásuk teljesítéséről.

A társulati végelszámolásra a lakástakarékpénztári szerződések lejártát követően, a tagjaink által befizetett önrészek állami támogatással megnövelt összeginek majdani kiutalásait követően kerülhet sor. Reményeink szerint társulatunk teljesíti vállalt feladatát, azaz az államilag támogatott LTP-s szerződéses összegek és a szintén általunk összegyűjtött egyéni befizetések együttesen fedezik majd az alapberuházás és a befejező program valamennyi - tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési és működési - költségét, illetve a fentiek finanszírozásra felvett banki hiteleket és azok kamatai.

Hamarosan sor kerül a második negyedéves intézőbizottsági ülés összehívására, hogy a folyamatban lévő „B” program hátralévő feladatait számba vegyük. Szerződést kell kötnünk a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezőkkel, hogy a társulat rendelkezésére álló pénzfedezet összegéig az alapberuházásból különböző okok miatt hátralévő munkákat elvégezhessék.

A társulati tagok zavartalan ügyintézése érdekében az iroda munkatársai egymással egyeztetve, az ügyfélfogadást biztosítva tervezik kivenni nyári szabadságukat. Ha előre nem látható ok miatt az ügyfélfogadási időben változás következne be, arról társulatunk honlapján tájékoztatjuk az érdeklődőket.

ELHÍVÁS!

MINDEN ADATVÁLTOZÁST – ingatlanmegosztás, ingatlanösszevonás, adásvétel, haláleset – JELEZZENEK A TÁRSULAT IRODÁJÁBAN. Ingatlan eladáskor a változás bejelentése az eladó kötelezettsége.