Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A társulat feladatai 2015. második felében

2015.10.17 16:51

Intézkedni kell a „B” programhoz tartozó elemekről, mint tervezés, beruházói tanácsadás, pályáztatás, és ezeknek a kifizetéséről. Ezek a teljesítések a kiegészítő program terhét jelentik, mint az elkészített kiviteli tervek, melynek keretében már munkát is végeznek. A 78 családi házas ingatlan belső udvarán a csatornafolyás irányának átforgatása. elkezdődött, sőt közelít az 50%-os megvalósuláshoz.

A „B” program hitelkeretét terheli továbbá mindazon átemelő, amelyek költségét átvállalta a beruházás, és biztosítja azoknak a lakosoknak, akik ingatlanának az elhelyezkedése és a gerinc-csatorna folyási feneke között olyan viszonylat van, hogy csak átemelő segítségével valósulhat meg a csatornarákötés.

Fontos feladat, hogy a hitelszerződés lejárati idejét ­- ami év végéig, azaz december 31-ig áll fenn - egy közös szerződésmódosítással meghosszabbítsuk. Ehhez együtt kell működnie a K&H Banknak, az önkormányzatnak és a társulatnak.

Ugyanakkor szükséges a társulat és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodást - a „B” program bonyolítása és a programmal kapcsolatos összes feladat ellátása érdekében - módosítani.

Ez utóbbiakkal kapcsolatban a következő határozatok születtek:

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző bizottságának 13/2015. (IX.30.) számú határozata:

1. Az Intéző Bizottság figyelemmel kísérte, hogy a „B” program költségeinek fedezetére szolgáló a K&H Bank Zrt-nél rendelkezésre álló hitelfedezete készenléti ideje 2015.12.31-én lejár.

2. A hitelfedezet készenléti idejének meghosszabbítása érdekében a Pénzintézet, valamint Diósd Város Önkormányzata és a Diósd Város Víziközmű-társulat együttműködésével a hitelszerződés lejárati idejének módosítására kezdeményezést kell tenni.

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző bizottságának 14/2015. (IX.30.) számú határozata:

1. Az Intéző Bizottság úgy dönt, hogy a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program megvalósításához a jogutód a Diósd Város Önkormányzatával megkötött 2008.12.22-én „Társberuházói Megállapodás”-t a „B” programban megvalósítandó feladatok bevonásával módosítani kell a „119/2015.(III.26.) diósdi öh. a csatornázásról és a „B” program felül vizsgálatáról” szóló határozatban foglaltaknak megfelelve.

A továbbiakban intézkedni kell a „B” programhoz tartozó elemekről, mint tervezés, beruházói tanácsadás, pályáztatás, és ezeknek a kifizetéséről. Ezek a teljesítések a kiegészítő program terhét jelentik, mint az elkészített kiviteli tervek, melynek keretében már munkát is végeznek. A 78 családi házas ingatlan belső udvarán a csatornafolyás irányának átforgatása. elkezdődött, sőt közelít az 50%-os megvalósuláshoz.

A „B” program hitelkeretét terheli továbbá mindazon átemelő, amelyek költségét átvállalta a beruházás, és biztosítja azoknak a lakosoknak, akik ingatlanának az elhelyezkedése és a gerinc-csatorna folyási feneke között olyan viszonylat van, hogy csak átemelő segítségével valósulhat meg a csatornarákötés.

Fontos feladat, hogy a hitelszerződés lejárati idejét ­- ami év végéig, azaz december 31-ig áll fenn - egy közös szerződésmódosítással meghosszabbítsuk. Ehhez együtt kell működnie a K&H Banknak, az önkormányzatnak és a társulatnak.

Ugyanakkor szükséges a társulat és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodást - a „B” program bonyolítása és a programmal kapcsolatos összes feladat ellátása érdekében - módosítani.

Ez utóbbiakkal kapcsolatban a következő határozatok születtek:

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző bizottságának 13/2015. (IX.30.) számú határozata:

1. Az Intéző Bizottság figyelemmel kísérte, hogy a „B” program költségeinek fedezetére szolgáló a K&H Bank Zrt-nél rendelkezésre álló hitelfedezete készenléti ideje 2015.12.31-én lejár.

2. A hitelfedezet készenléti idejének meghosszabbítása érdekében a Pénzintézet, valamint Diósd Város Önkormányzata és a Diósd Város Víziközmű-társulat együttműködésével a hitelszerződés lejárati idejének módosítására kezdeményezést kell tenni.

Diósd Város Víziközmű-társulat Intéző bizottságának 14/2015. (IX.30.) számú határozata:

1. Az Intéző Bizottság úgy dönt, hogy a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program megvalósításához a jogutód a Diósd Város Önkormányzatával megkötött 2008.12.22-én „Társberuházói Megállapodás”-t a „B” programban megvalósítandó feladatok bevonásával módosítani kell a „119/2015.(III.26.) diósdi öh. a csatornázásról és a „B” program felül vizsgálatáról” szóló határozatban foglaltaknak megfelelve.