Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A szennyvíz-csatorna hálózat ünnepélyes átadása

2014.03.13 10:50

Ünnepélyes keretek között, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter jelenlétében adták át a Diósdon megépült szennyvíz-csatorna hálózatot.

Az Európai Uniós támogatásból megvalósult Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program jelenleg az ország legnagyobb ilyen jellegű infrastruktúra fejlesztési és környezetvédelmi beruházása. A projektben mintegy 500 kilométernyi csatorna lefektetése történt meg, ebből bő 40 kilométernyi Diósdon épült meg.

„A tudatos környezetvédő beruházás az Unió előírásainak megfelelően készült el. A talajszennyezés megszűnésével, a derítők és emésztőgödrök eltűnésével Diósd is felzárkózhat a környék hasonlóan fejlődő városaihoz” – emelte ki köszöntőjében dr. Aradszki András országgyűlési képviselő.

A csatorna-beruházás pozitívan hat az életszínvonalra, vonzóbbá teszi a településeket a befektetők számára, ugyanakkor javul a vízbázis tisztasága és a Duna vízminősége is. Magyarország egyik legnagyobb kincse és értékes erőforrása a víz, fontos, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk utódainkra.

Németh Lászlóné fejlesztési miniszter példaértékűnek nevezte a három település összefogásával megvalósuló környezettudatos beruházást, melynek során a térség saját fejlesztő ereje ötvöződött az állami szerepvállalással.

„A 31 milliárd forintból megvalósult fejlesztést az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Programja közel 25 milliárd forinttal támogatta. Mivel a szennyvíztisztító telep tervezésekor a távlati szempontokat helyezték előtérbe, ezért ez a fejlesztés tényleges befektetést jelent a jövőbe. Uniós követelmény és norma a környezeti terhelések csökkentése, és ezzel párhuzamosan, a magyar társadalom egyre környezettudatosabb életvitele.”

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott a vízről a következőket mondta:

„mi vízben nagyon jók vagyunk, de nem csak ivóvízben, hanem például vízi sportokban is. Az ország, a nemzet felemelkedését szolgálhatja mind vízkészletünk, mind sportteljesítményünk.”

Spéth Géza, Diósd polgármestere kiemelte,

„Diósd történetének legnagyobb, 3,7 milliárd forintos beruházása valósult meg, melynek eredményeként szinte 100%-os lett településünk csatornázottsága. A lakosság közérzetét tovább javítja majd az utak helyreállítása, és bizonyos útszakaszok önkormányzati finanszírozásban történő felújítása, melynek eredményeként eddig 15 %-kal nőtt a szilárd útburkolat a csatornázást követően.”

Polgármesterünk köszönetet mondott az együttműködésért miniszter asszonynak és a kormánynak, országgyűlési képviselőnknek, Diósd Város Víziközmű-társulat elnökének, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, a projektet felügyelő társulás vezetőjének, Érd és Tárnok polgármestereinek, valamint mindhárom település képviselő-testületeinek. És külön elismerését fejezte ki a diósdiaknak, a türelmükért.

Sohajda Lajos, a diósdi víziközmű-társulat IB elnöke rámutatott,

„a társulat munkájának eredményeként a beruházáshoz szükséges önrész biztosítása megtörtént, de ehhez szükség volt a városunkban életvitelszerűen élők anyagi áldozatvállalására.”

Elismerően beszélt a beruházás valamennyi résztvevőjéről, Diósd Város Önkormányzatáról, a szakemberekről, a beruházás irányítóiról, a munkát felügyelő mérnökökről, a társulat irodájának munkatárairól és a beruházással járó kellemetlenséget elviselő lakosságról. Megemlítette, hogy csak a csatornahálózat kiépítése ért véget, a felszín, az utak és a csapadékvíz-elvezetők rehabilitációjának egy része még hátra van. A házi bekötésekre hamarosan sor kerül, melynek során úgy 250 ingatlan esetében házi átemelőket kell biztosítani.