Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A polgármester megkérdezte, az IB elnöke megválaszolta I. rész - Ismétlés

2018.10.30 20:56

 

Víziközmű-társulat tájékoztatója - 2015-ös tájékoztató ismételt megjelentetése

Bogó László Diósd polgármestere úgy érzi, településünk lakosai - különösen a családi házas érdekeltségi területén élők - nem rendelkeznek mindenre kiterjedő információval a városunkban eddig végzett csatornafejlesztésről és annak financiális részleteiről. Ezért felkérte Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnökét Sohajda Lajost, válaszolja meg az általa feltett kérdéseket, hogy a diósdiak átfogó tájékoztatást kaphassanak a csatorna-beruházás eddigi menetéről, és annak finanszírozásáról, különös tekintettel a diósdi lakosok önrészének és a beruházás költségeinek az összevetésére.

 

Bogó László polgármester: A településünk lakosságát szolgáló csatornahálózat-fejlesztést hogyan értékeli? Sikeresnek mondható-e a megvalósulás az eredeti szerződésben foglaltakhoz képest?

Sohajda Lajos IB elnök: Az eredeti vízjogi létesítési engedély szerinti összes átemelő vízgyűjtő területét összevonva, a rekonstrukciós szakaszok beszámításával a gravitációs és nyomott szennyvízelvezetés 31.621,49 folyóméter csatornavezetékre vonatkozott Diósd viszonylatában. Ehhez képest több mint 40 km hosszú csatornahálózat épült meg, tehát sikeres a megvalósítás.

A „Szerződéses Megállapodás” az Érd és Térsége Szennyvíz-csatornázása projekt diósdi hálózatépítési munkáinak elvégzésére a Vállalkozó MA-S-P 2011 D+T Konzorciummal az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás szervezésében jött létre, FIDIC sárgakönyves formában.

A diósdi csatornahálózat fejlesztésére, terjedelmi kiépítésére szóló KTVF:326-3/2009. számú vízjogi létesítési engedély a város vízgyűjtő területét a domborzati terepadottságok figyelembevételével 10 vízgyűjtő területre osztva lett kiadva. Az egyes vízgyűjtő területeken egymástól eltérő mennyiségű szennyvíz gyűjtésére szólt az engedély, összességében 321,90 m³/nap szennyvíz elvezetésére, 1073 ingatlan közcsatornára kötését engedélyezve. Ennél jóval többet valósítottunk meg.

B.L.: Miből adódott ez az eltérés? Miért kellett az eredetileg tervezettnél hosszabb csatornahálózatot építeni?

S. L.: A 2009. évben kiadott vízjogi létesítési engedély, az engedélyezési terv készítési időszakában a 2008. év előtti állapotot tükrözte. Ez azt jelenti, hogy sok helyen, ahol „magánutcák” voltak, nem adtak, adhattak ki engedélyt. Ezt menetközben sikerült rendezni.

Az engedélyben foglalt szennyvízcsatorna és átemelő mennyisége tehát nem fedte le a műszaki szempontból csatornázható területet, ezért már a közbeszerzési eljárásnál az Ajánlatkérő által kiírt mennyiségek a csatornázási terület kiterjesztése érdekében megnövekedtek. Ennek következménye volt, hogy a közbeszerzési eljáráson a Vállalkozó már 6666 folyóméterrel több, összesen 38.287 folyóméter csatornavezeték építésére adhatott ajánlatot. A kivitelezéshez a szerződéskötés 2011. szeptember 12-én történt, és a csatornaépítés keretében összesen 41.679 folyóméter gerincvezeték lefektetésére került sor, ami még tender mennyiségét is meghaladta 3392 folyóméterrel.

A csatornaépítés „egy méterre vetített költsége”, a vezetékek és aknák, átemelők költségeinek összeszámításával 73.389 Ft/fm. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ennyiért épült volna 1 m csatorna! Csupán azért érdemes ezt kiszámolni, hogy összehasonlíthassuk más településeken – akár korábban is megvalósult hasonló projektekkel. Ha már összehasonlítás, ez jóval alatta van a többinek, ahol átlagban 80-85.000 Ft/fm körüli adatokat ismerhettünk meg.

B. L.: A csatornahálózaton kívül milyen egyéb létesítmények megvalósítására volt szükség a hálózat teljes – a szabályossági követelményeknek is megfelelő - üzemeltetéséhez? Milyen további költségek indokolták, hogy a lakossági önrész ingatlanonként 341.860 Ft lett?

S. L.: A fizetendő hozzájárulásnak lényegében az önrészt kell biztosítani. A tendereztetés során 2518 ingatlan bekötésre szólt az ajánlati felkérés, amely figyelembevételével a nyertes ajánlattevő szerződéses árából levezetve 1.133.784 Ft/ingatlan költséget foglal magába csak a diósdi csatornahálózat megépítése. De a beruházás keretén belül nem csak a gerincvezetékeket és azok műtárgyait kellett megépíteni.

A szennyvizet nem csak el kell vezetni, hanem meg is kell tisztítani. A három település műszaki rendszerében ezt a funkciót az Érdi Regionális Tisztító telep végezte eddig is. Azonban ez egy régi, elavult, működőképessége határán lévő 5000 m³/nap teljesítményű szennyvíztisztító volt. Ezért a teljes felújítása vált szükségessé, továbbá ugyanott egy 10.000 m³/nap teljesítményű új szennyvíztisztító teleprész megépítése, és a működéséhez szükséges villamos energia betáplálása, továbbá a tisztított szennyvíz elvezetéséhez, a Dunába vezetéséhez szükséges csatorna kiépítésére.

A teljes tisztítótelep rekonstrukciója és új kapacitással való kivitelezésének költsége 4,491 milliárd Ft, amelyből Diósd Város közel 11 %-os tulajdoni résszel rendelkezik, a vállalt költség mértékének megfelelően ez 480,21 millió Ft. Ki lehet számolni, hogy városunk érdekeltségi területen lévő 2518 ingatlanra nézve ez milyen költséget jelent.

A szennyvíztisztító telep 5000 m3-es alapkapacitása kapcsán meg kell jegyezni, hogy már a több évtizeddel korábbi létesítése idején sem az akkori időszak legkorszerűbb műszaki színvonalának követelményei szerint épült. A nagyon elavult technológia komoly környezetterhelést jelentett, ezért az 5000m3/nap kapacitás csak rövid ideig, néhány évig működhetett volna.

Több éves előkészítési és kapcsolatépítési munkák árán sikerült a mai kor követelményeinek megfelelő - Érd-Diósd-Tárnok szennyvizeinek befogadására, kezelésére, ártalmas szennyvíziszap visszafogására, annak további kezelésére alkalmas technológia megvalósításával - szabályos szennyvíztisztítási feltételeket megteremteni, és üzembe helyezni a plusz 10.000 m3/nap további kapacitásbővítéssel együtt.

Ha a csatornahálózat fejlesztés előkészületei késtek volna, a régi 5000 m3/nap kapacitású tisztító teljes rendszerének felújítását a szennyvíztermelők költségére, vagyis a lakosság költségviselésére számítva kellett volna elvégezni, hogy az EU-s előírásoknak megfelelően működjön. Ebben a változatban uniós támogatás nélkül történt volna az előírásoknak is megfelelő szennyvízkezelési technológia kialakítása.

A régi tisztító csatornafejlesztési projektbe való bevonása Diósd település minden régi és új szennyvíztermelő ingatlanára vetítve a tényleges 190.710 Ft/ingatlan költségből cca. 40.000 Ft/ingatlan költséget jelent.

A tisztítómű felújított, korszerűsített 15.000 m3/nap szennyvízkezelési teljesítménye egyaránt szolgálja a régebben és az újonnan szennyvízcsatornára kötött ingatlantulajdonosokat. Viszont az új kapacitás létrehozásának költségviselői az érdekeltségi területen lévő 2518 ingatlan tulajdonosai, akik a csatorna-beruházáshoz tartozó szennyvízhálózathoz tagi önrészükkel hozzájárultak, illetve részletekben történő befizetéseikkel folyamatosan járulnak hozzá.

Összegezve tehát megállapítható, hogy minden diósdi lakost szolgál a korszerű tisztítómű, aminek a megállapított hozzájárulási hányad arányában tulajdonosa is. Meg kell említeni, hogy a tulajdonosi jog alapján a tulajdonrész arányában a település további éves működési költségeihez a közmű használatával járó díj megállapított hányada is megilleti a települést, ezáltal a lakosságot.

Folytatás a következő hónapban!