Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A lakossági önrész biztosítja, hogy önkormányzati hitel felvételére ne kerüljön sor

2015.04.21 19:18

A polgármester megkérdezte, az IB elnöke megválaszolta III. rész.

Sohajda Lajos víziközmű-társulati IB elnök Bogó László polgármester kérdéseire válaszolva tételesen összevetette a lakossági önrészt a csatorna-beruházás költségtényezőivel. Eddig szó esett a diósdi csőhálózat megépítéséről, az átemelőkről, az érdi szennyvíztisztító bővítéséről, működtetéséhez szükséges berendezésekről és a projekt megvalósítását szolgáló valamennyi pénzügyi tételről.

Bogó László polgármester: - A beruházás tervezésekor alig több, mint ezer diósdi ingatlannal, illetve lakossági önrésszel számoltak. Időközben duplájára nőtt az érintett ingatlanszám, és a befizetés. Ebből néhányan arra következtettek, hogy a megnövekedett önrészből esetleg visszajár….

Sohajda Lajos IB elnök: - A beszélgetésünk végére remélhetőleg mindenki számára világos lesz, hogy ez a következtetés téves. A megnövekedett ingatlanszámmal megnövekedett az elvégzendő feladat is, de arról se feledkezzünk meg, hogy a beruházás költségéhez az eredeti tervek szerint néhány százmillió forintot hitelből kellett volna hozzátennie az önkormányzatnak. Sok jó szakember és a víziközmű-társulat kitartó munkájának eredményeként a megnövekedett lakossági önrészek befizetése tette lehetővé, hogy Diósd Önkormányzatának a betervezett hitelt nem kellett felvennie, továbbá sor kerülhet a befejező „B” program megvalósítására.

De tekintsük át röviden az egész folyamatot. A projekt pénzügyi hátterének biztosítása, pénzügyi és műszaki adatainak számbavétele több éves munkából, több közreműködő szakember műszaki, gazdasági, pénzügyi tudásából jöhetett létre. A beruházás érdemi előrevivőinek az EU-s pályázat összeállításához, majd annak jóváhagyatásához sokrétűen kiépített kapcsolattal kellett rendelkezniük. Az EU-s jóváhagyást követően a kivitelezéshez Diósd város csatornahálózatának közbeszerzési eljárását le kellet bonyolítani, melyet Érd-Diósd-Tárnok települések önkormányzatai által a beruházási feladatok ellátásával megbízott PIU szervezet hajtott végre. A kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozója, az MA-S-P 2011 D+T Konzorcium végezte a FIDIC (Federation International des Ingenieures Conseils) szerződéses feltételek alapján, mérnöki felügyelet mellett.

A visszatekintés során ismertettük azokat az adottságokat, amelyek nagymértékben alapját képezték a csatornahálózat terjedelmi kiépítésének. A terjedelem (csatorna folyóméter/bekötés) egyben a csatorna-beruházás költségeit is magában hordozza, ezért az egy házi bekötésre eső gerinccsatorna mennyiséget optimalizálni kellett az engedélyezési dokumentáció szerinti 29,47 méter bekötésről 16,52 méter bekötésre.  Ezért minden időszakban arra törekedtünk, hogy a lakossági rákötések száma növekedjen, a kiindulásként számításba vett és a hatóság által engedélyezett 1073 ingatlanhoz viszonyítva. A társulat megalakulását követően sikeres volt a többrétű, az egyes ingatlanok beépíthetőségét is érintő kezdeményezések köre, amelynek eredményeképpen elérhetjük 2518 ingatlan közcsatornára kötését, melynek révén az egy házi bekötéshez szükséges vezetékhossz nagymértékben lecsökkent.

BL: - A csatorna-fejlesztési beruházás végleges költségének alakulását nyilván pozitívan befolyásolja a megnövekedett lakossági önrész is. Melyek azok az el nem halasztható feladatok, amelyek megvalósíthatók e megnövekedett összegből, és amelyek elvégzése után befejezettnek tekinthetjük városunk környezeti jövőjét nagymértékben előnyösen befolyásoló csatorna-beruházást?

SL: - A megnövekedett ingatlanszám - befizetések esetén - elegendő fedezetet biztosít a Diósd város területén végzett csatornafejlesztéshez szükséges önrészhez. A lakossági önrész tervezett bekötésekkel való számításba vétele a mostani megítélésünk szerint biztosítja, hogy az önkormányzati hitel felvételére ne kerüljön sor. Továbbá lehetővé teszi a lakosság által használt közcsatorna biztonságának és a csatornák üzemeltetési feltételeinek további javítását, az EU-s forrásból nem támogatott, „B” befejező program megvalósítását. Ehhez a következő időszakban a megkezdett tervezési és engedélyezési munkákat fel kell gyorsítani és a kivitelezésükhöz szükséges döntéseket meg kell hozni. A „B” program keretében kerülhet sor az úgynevezett csapágygyári ikerházas ingatlanoknak az új közcsatornára kötésére, a műszakilag indokolt ingatlanok esetében a házi szennyvízátemelő berendezések biztosítására, továbbá a csatornaközmű védelmét szolgáló kis műtárgyak és útburkolatok megerősítésére. A csatornaépítéseket követő útburkolat-építések (a régi föld és zúzott köves utakon végzett aszfaltburkolatok) által felgyorsított vízlefolyásokból eredő kártételeinek mérséklése érdekében a csapadékvíz gyűjtő és elvezető hálózat kiépítése kiemelten fontos feladat. A csapadékvíz elvezetés sorrendjét a MÁV Zrt. vasút töltés alatti átvezetéssel valamint a Diófasori élővízfolyás-meder folyási szintjének süllyesztésével, továbbá cca. 3000 köbméteres záportározó kialakításával javasoljuk számításba venni a döntéshozatalnál. A jövőben fokozottan fel kell készülni a rendkívüli csapadékos időszakokban Diósd város mélyebb területein lévő lakóházak, kertek, vízkártétel elleni védelmére, amely egyébként jogszabályi előírás is. A védelem az emberi erőforrásokon túl technikai eszközök, több célra használható kisgépek rendelkezésre állását is igényli, ezért a szükséges gépi eszközök beszerzése is a „B” program részét képezi.

Összegezésül elmondható, hogy a több éve megkezdett csatorna-beruházás a lakosság számára biztosítja az egészséges környezeti feltételeket, a befejező „B” program a különbféle környezeti terhelést is jelentős mértékben csökkenti.