Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A víziközmű-társulat tagi önrészfizetését nem érinti a közműcsatlakozás ingyenessé tétele

2017.07.20 18:09

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére létrejött víziközmű-társulatok működését törvények, rendeletek szabályozzák, amelyek jelenleg is hatályosak, amelyek érvényességét nem érinti a 2017. június 24. napjától hatályos, „a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt módosító LXV. sz. törvény” tájékoztatott Sohajda Lajos a társulat IB elnöke.

 

Az ingyenes közműcsatlakozás biztosítása kizárólag a közmű-szolgáltatójára vonatkozik

A közműberuházás megvalósítása érdekében létrejött víziközmű-társulatok működését és az önrészfizetési kötelezettséget nem érinti a 2017. június 24. napjától hatályos törvény. Diósd Város Víziközmű-társulat érdekeltségi területén elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai, vagy bármilyen más jogcímű használói vonatkozásban a hatályos jogszabályi előírások az eddigieknek megfelelően érvényben vannak. A jogszabályok alkalmazása a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program természetbeli teljes befejezéséig, és a pénzügyi elszámolás végső időpontjáig a víziközmű-társulatok számára kötelező. A fentiekből következik, hogy Diósd Város közigazgatási területén a szennyvízberuházásban érintett érdekeltségi egységek esetében nem állnak fenn azok az engedmények, amelyek az LXV. sz. törvény szelleméből és tartalmából kikövetkeztethetők.