Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A decemberben összeült rendkívüli taggyűlés döntései

2018.01.21 11:59

A decemberben összeült rendkívüli taggyűlés döntései

2017. december 18-án, 18.00 órakor ült össze Diósd Város Víziközmű-társulatának Taggyűlése. Az előzetesen megküldött napirendi pontoknak megfelelően a tagok tájékoztatást kaptak és döntéseket hoztak a befizetésekről, a hitelfelvételről és egyebek napirend keretében a tanácsadói szerződés megszűnéséről és a működés lezáráshoz szükséges intézkedésekről tájékoztat Sohajda Lajos a társulat IB elnöke.

Már 1305 LTP szerződés állami támogatással megnövelt összegét kapta meg a finanszírozó bank

A tanácsadó szervezet képviselője az első napirendi pont szerint ismertette a befizetési statisztikát és a fizetési morált. Az LTP szerződésekből 1305 állami támogatással megnövelt szerződéses összeg kiutalására került sor eddig a beruházást finanszírozó K&H Bank részére. A többi kiutalás az időrendi befizetések szerint várható. A tanácsadó hangsúlyozta, az "egyéb magán" fizetők elmaradását az önkormányzatnak a törvényben előírtak szerint szükséges behajtania, mely összegeket a társulat számlájára rendszeresen meg kell küldenie. Ezt joggal várhatják el azok a tagok, akik időben és rendesen teljesítették az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését.

A hitelfelvételhez a bank nem kért kezességvállalást

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetés és Szennyvíztisztítás tárgyában Érd-Diósd-Tárnok között létrejött Társulás keretében végzett közműfejlesztés kiegészítéseként és befejezéseként Diósd Város Víziközmű-társulata a 2015. szeptember 2-án Diósd Város Önkormányzatával megtartott egyeztetés során kialakított megállapodás alapján a "B" program megvalósítását is végezte, a társulat megalakulásakor megállapított alapfeladata kiegészítéseként.

A "B" program megvalósításánál az alapberuházásból kimaradt közműtervezésekre, a Fülemüle utcai ingatlanrendezésekre, továbbá a természetben megvalósított, a Társulás PIU Szervezete által lebonyolított közbeszerzési eljárások nyertes vállalkozói által kivitelezett vízközművek költsége fedezetére az alapberuházás hitelszerződéséből fennmaradt összeg felhasználásával került sor.

Az alapberuházás és a "B" program során felhasznált hitel összege 628.150.000 forint, melyből a "B" programban megvalósított tervezési, kivitelezési, ingatlanrendezési munkák költségeinek fedezetére 250.000.000 forintot meghaladó összeget fordítottunk, amellyel a hitelkeret kimerült.

A hitelkeret kimerülésekor a társulattal szemben 35.221.590 forint követelés állt fenn, az elvégzett kivitelezési munkák igazolt számlái alapján. A K&H Bank kérésére tájékoztattuk a hitelező pénzintézetet a "B" program befejezéséhez, a társulat működéséhez, végezetül a társulat megszűnésével járó költségek fedezetéhez szükséges hiteligényről, amely új hitelkérelmi elbírálás folyamata szerint zajlott. A bank a társulat pénzügyi helyzetét stabilnak, a tervezetet hitelesnek és megbízhatónak ítélte, így nem kért kezességvállalást az önkormányzattól. A hitelintézet és a társulat között a tanácsadó cég egyik szervezete megbízási szerződés keretében végezte az eredményes közvetítői tevékenységet.

A társulat tevékenységét lezáró időszakában megnőnek az irodára váró feladatok

A víziközmű-társulat irodája évi több ezret kitevő dokumentumot kezel. A záráshoz közeledve a feladatok nem csökkennek, sőt a társulatnak még nagyobb figyelmet kell fordítania a tevékenység lezárásához. A tagi befizetések „túlfizetéseinek” visszatérítése a banki költségek levonása után 2018. évben, a zárási folyamatban történhet meg.

A társulatnak véglegesíteni kell az érdekeltségi egységek pontos meghatározását és a törvényben előírtak szerinti felszámolási feladatokról sem szabad megfeledkezni. Az érdekeltségi hozzájárulások mentessége is csak jogszerű körülmények között történhet, ezért a megküldött önkormányzati képviselő-testületi határozatokkal szemben, a tartalmi hiányosságok miatt kifogással él a társulat.

A tanácsadói és szakértői feladatokat ellátó tanácsadó cég – megszűnés/beolvadás – miatt 2018 februárjától nem tudja ellátni eddigi feladatát. A társulat a befejező és elszámolási év jelentős számviteli és bonyolult jogi teendők ellátására – ilyen felkészültségű munkatársak hiányában – nem maradhat külső segítség nélkül. A fentiek következtében a taggyűlést elfogadta, hogy a társulat és a tanácsadó közötti, határozatlan időre szóló megbízási szerződéstől való elállást elfogadja, és úgy öntött, hogy új megbízási szerződést kell kötni a szükséges számviteli szolgáltatásokra, jogi képviseletre/tanácsadásra, továbbá hozzájárult az iroda által használt, valamennyi eddigi adat nyilvántartását tartalmazó szoftver megvásárlásához.