Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A csatornavagyon átadása folyamatban van

2017.11.22 19:01

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

 

A víziközmű-társulat irodájában az év végi összegző munkák során számot vetünk minden befizetéssel. Az elmaradásban lévőkkel kapcsolatos kimutatás elkészítése soron kívül aktuális, és az elmaradt összegek behajtása elkerülhetetlen. Az LTP-s kiutalások ügyében folyamatosan az egyeztetünk a Fundamentával, ugyanakkor az önkormányzattal és a hitelt nyújtó bankkal is együttműködünk tájékoztat Sohajda Lajos a társulat IB elnöke.

A befizetések és az elmaradások kimutatása soron kívül aktuális

Irodánk munkatársai a 2017. IV. negyedéves előkészítő összegező munkákat végzik. Számot vetnek minden folyamatos, rendezett befizetéssel, ugyanakkor a nem fizetőkkel, illetve az elmaradásban lévőkkel kapcsolatos kimutatás elkészítése soron kívül aktuális az összegezés időszakában.

Az LTP-s szerződéssel rendelkező társulati tagjainkkal történő végleges elszámolásához az állami támogatással megemelt Fundamentás kiutalásokat követő egyeztetés és adatfeldolgozást követően kerülhet sor. A tagi önrésszel elmaradásban lévő LTP-s társulati tagok és magánbefizető ingatlantulajdonosok felszólítása, majd az elmaradt összegek behajtása elkerülhetetlen, hogy a szennyvízcsatorna-beruházás megvalósításához felvett hitel törlesztéséhez szükséges pénzösszeg rendelkezésre álljon.

Az elmaradt befizetések behajtása már 2015-ben elkezdődött. Akkor a társulat átadott az önkormányzatnak egy olyan táblázatot, ami az elmaradások részletes kimutatásait, az érdekeltségi területen lévő ingatlanokra kivetített pontos összegeit is tartalmazta. A behajtás két évvel ezelőtt megindult, a behajtásból beérkezett összegeket az érdekeltségi egységhez, helyrajzi számhoz tartozóan fel kell dolgozni, jóvá kell írni, illetve a be nem hajtott tartozások esetén újabb lépéseket kell tenni. Ennek érdekében folyamatos egyeztetést folytatunk az önkormányzattal, hisz a jegyző által történő behajtás a projekt végéhez közeledve fokozottan aktuális. A behajtáshoz szükséges adatok pontosítása, kimunkálása az önkormányzat kérésének megfelelően folyamatban van.

Hitelbírálati egyeztetések

Jelenleg hitelbírálati időszakban is vagyunk. A „B” befejező program utolsó megkezdett munkáihoz és a társulat működéséhez – mint azt korábbi tájékoztatónkban is megírtuk - banki hitelfelvétel szükséges, melynek érdekében folyamatos egyeztetésben, együttműködésben vagyunk az önkormányzattal és a beruházás hitelintézetével. Korábban felvetődött a hitelkeret megemelése és új hitel felvételének lehetősége is, melyek közül az utóbbi látszik megvalósíthatónak. A hitelkérelemhez és a hitelbírálathoz mind a bank, mind a képviselő-testület tájékoztatást kért a víziközmű-társulat jelenleg fennálló és a tervezett fizetési kötelezettségégének teljesítéséről.

A társulat a tájékoztatást pénzügyi kimutatásokkal alátámasztva készítette el, mely azt az eredményt mutatja, hogy a beruházás során eddig felvett és a jelenleg kért hitelösszeg törlesztéséhet a K&H Banknál zárolt összeg és az 1950 érdekeltségi egység révén létrehozott LTP-s szerződések állami támogatással megnövelt kiutalásai, valamint a szerződéssel nem rendelkező ingatlanok befizetései fedezetet nyújtanak a teljes hitel törlesztéséhez. A hitelintézet a hitelfelvételt teljesen új hitelként kezeli, ezért hitelképességi vizsgálatot is végez, amelynek a költsége viszont nem áll a társulat rendelkezésére.

A csatornavagyon átadása folyamatban van

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás által megvalósított szennyvízberuházás során létrehozott csatornavagyon átadása jelenleg folyamatban van Érd, Diósd és Tárnok önkormányzatai részére, a tulajdoni arányuknak megfelelően. Diósd közigazgatási területén az összes közművagyon Diósd Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, továbbá részarányosan tulajdonrésszel rendelkezik majd a szennyvíztisztító telepben is. Ez a vagyon működőképes vagyon, a szolgáltatásért járó használati díjból részesedik minden tulajdonos, tehát a megvalósult beruházás a jövőben bevételt jelent városunknak is. A vagyonátadással kapcsolatos egyeztetést az önkormányzatok egymás között megkezdték, amihez a víziközmű-társulatnak adatokat kell szolgáltatni olyan mértékben, amilyen mértékben a társulat működésével összefüggésbe hozható, és a társulat rendelkezésére áll. Ezeknek az adatoknak a tisztázása is egyeztetést igényel az önkormányzattal.