Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A "B” program ütemezése és a fedezeti összeg elosztása

2016.08.17 20:23

A legutóbbi rendkívüli taggyűlésen a „B” programmal kapcsolatban meghatároztuk azokat az építési szakaszokat – két ütemben, összesen 11 területre lebontva –, amelyek mindenképpen meg kell hogy épüljenek a befejező program keretében, amennyiben van rá fedezet. A fedezeti összeget a fennálló, múlt év végén meghatározott hitelkeret biztosítja.

Azért bontottuk két ütemre az elvégzendő feladatokat (melyet az előző társulati tájékoztatóban teljes egészében közzé is tettünk), hogy felállítsuk a fontossági sorrendet. Az első szakasz fedezeti összegének nagyságrendje az ajánlattevők árajánlataitól függ. Az elsőbbséget élvező munkákat követően a második ütemben felsorolt teendőkre csak a maradék összeg fordítható.

Jelenleg úgy néz ki, hogy az ajánlatok szerint a rendelkezésre álló hitelkeret 5/6-át az I. ütemben felsorolt, csatornahálózathoz kapcsolódó feladatokra kell fordítani, és csak a maradék, azaz a fedezeti összeg 1/6 fordítható a csapadékvíz elvezetésre.

Első ránézésre aránytalannak tűnhet ez a felosztás, de ne feledjük, a cél elsősorban Diósd lehető legtejesebb csatornázottsága volt, ezért az úgynevezett „Befejező programban” elsőbbséget élvez a beruházásból valamilyen oknál fogva kimaradt csatornaszakaszok megterveztetése, kivitelezése, illetve a házi átemelők biztosítása. Csak a korábbi kötelezettségként jelentkező tervezői díjak és az átemelőkkel kapcsolatos költségek kiteszik a fedezeti összeg felét, és ehhez jön még a kivitelezés, ezért kalkulálunk az I. ütemben a fedezeti összeg 5/6-ával. A maradék összegből igyekszünk minél többet megvalósítani a II. ütemből, ahol már folyamatban van Diósd csapadékvíz-elvezetés tanulmány és engedélyezési szintű tervezése.