Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A „B” program fizikailag befejeződött és jelentős értékkel járul hozzá Diósd víziközmű-vagyonához

2017.12.06 19:35

        A befejező programban megkezdett munkák gyakorlatilag véget értek, már csak két létesítmény műszaki átadás-átvétele van hátra, és a közbeszerzés során elnyert és elvégzett munkák ellentételezésének rendezése. 

A nyár végén megkezdett munkákhoz a rendelkezésre álló hitelkeret nem nyújtott megfelelő pénzügyi fedezetet, azt részben más forrásból kellett biztosítani, részben még kifizetésre várnak. Mivel a korábbi hitelkeret módosítására nincs lehetőség, ezért bankhitel felvétele szükséges, melyre a diósdi szennyvízberuházás érdekeltségi területén lévő ingatlanok önrészbefizetései nyújtanak fedezetet. A víziközmű-társulat azért dolgozott és dolgozik a megalakulása óta, hogy valamennyi bevonható terület szennyvízelvezetése biztosított legyen, és újabb érdekeltségi területen lévő ingatlanok bevonásával, újabb társulati tagok belépésével az így megnövekedett tagi önrészek összességükben fedezetül szolgáljanak a teljes beruházás megvalósításához szükséges hitel visszafizetéséhez. A bank nyilvánvalóan csak akkor ad hitelt, ha látja annak a fedezetét, ezért készülnek most is a szükséges kimutatások, és továbbra is folyamatosan egyeztetünk és együttműködünk az önkormányzattal és a hitelintézettel. A hitelfelvétellel kapcsolatos intézkedések jóváhagyása és az éves munka áttekintése még a társulat intéző bizottságának tagjaira és a taggyűlésre vár, ezért decemberben, az ünnep előtt IB ülés és Taggyűlés összehívására is sor kerül.

A szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van. Érd és Tárnok vagyonátadással kapcsolatos tárgyalásai előrehaladott állapotban vannak. Diósd estében fontos szem előtt tartani, hogy településünk közművagyonát a szennyvíz alapberuházáson túl jelentős mértékben - 200 millió forintot jóval meghaladó összegben - gyarapította a „B” program, amit a vagyonérték számításánál figyelembe kell venni. A vagyonérték megállapítása kihat a későbbi bevételekre, hisz Diósd a szennyvíz-közmű vagyonát adja át az üzemeltetőnek, és az üzemeltető annak megfelelő használati díjat fog fizetni.

 

A „B” program fizikailag befejeződött és  jelentős értékkel járul hozzá Diósd víziközmű-vagyonához

A befejező programban megkezdett munkák gyakorlatilag véget értek, már csak két létesítmény műszaki átadás-átvétele van hátra, és a közbeszerzés során elnyert és elvégzett munkák ellentételezésének rendezése. A nyár végén megkezdett munkákhoz a rendelkezésre álló hitelkeret nem nyújtott megfelelő pénzügyi fedezetet, azt részben más forrásból kellett biztosítani, részben még kifizetésre várnak. Mivel a korábbi hitelkeret módosítására nincs lehetőség, ezért bankhitel felvétele szükséges, melyre a diósdi szennyvízberuházás érdekeltségi területén lévő ingatlanok önrészbefizetései nyújtanak fedezetet. A víziközmű-társulat azért dolgozott és dolgozik a megalakulása óta, hogy valamennyi bevonható terület szennyvízelvezetése biztosított legyen, és újabb érdekeltségi területen lévő ingatlanok bevonásával, újabb társulati tagok belépésével az így megnövekedett tagi önrészek összességükben fedezetül szolgáljanak a teljes beruházás megvalósításához szükséges hitel visszafizetéséhez. A bank nyilvánvalóan csak akkor ad hitelt, ha látja annak a fedezetét, ezért készülnek most is a szükséges kimutatások, és továbbra is folyamatosan egyeztetünk és együttműködünk az önkormányzattal és a hitelintézettel. A hitelfelvétellel kapcsolatos intézkedések jóváhagyása és az éves munka áttekintése még a társulat intéző bizottságának tagjaira és a taggyűlésre vár, ezért decemberben, az ünnep előtt IB ülés és Taggyűlés összehívására is sor kerül.

A szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van. Érd és Tárnok vagyonátadással kapcsolatos tárgyalásai előrehaladott állapotban vannak. Diósd estében fontos szem előtt tartani, hogy településünk közművagyonát a szennyvíz alapberuházáson túl jelentős mértékben - 200 millió forintot jóval meghaladó összegben - gyarapította a „B” program, amit a vagyonérték számításánál figyelembe kell venni. A vagyonérték megállapítása kihat a későbbi bevételekre, hisz Diósd a szennyvíz-közmű vagyonát adja át az üzemeltetőnek, és az üzemeltető annak megfelelő használati díjat fog fizetni.